Vendsyssel Kunstmuseum

Billedanalyse

Farvelære, komposition, analyse og fortolkning.

Omvisningen er dialogbaseret og vil foregå som en kombination af oplæg og samtaler med udgangspunkt i udvalgte værker. Niveauet vil blive tilpasset elevernes forudsætninger.

Maleri af Poul Anker Bech
©

Vendsyssel Kunstmuseum

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
350 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Erhvervsuddannelse:
EUX, Læreruddannelser
Ungdomsuddannelse:
HF, HHX, STX, VUC
Fag:
Billedkunst, Dansk
Læringsmål:
Eleverne vil få øget kendskab til udvalgte perioders karakteristika, herunder billedanalytisk fagterminologi.
Eleverne vil blive trænet i at analysere et relevant visuelt materiale samt i at kommunikere om visuelle virkemidler.