Gentofte Genbrugsstation - Affald og Genbrug

Bliv klog på affald og genbrug

Hvad er affald? Hvad sker der med affaldet, når skraldebilen henter det, og hvad kan man på en genbrugsstation? Og hvorfor er det lige, at vi skal sortere? Det bliver vi klogere på, når vi leger og lærer os til viden om affald og ressourcer.

Bliv klog på affald og genbrug er et læringsforløb om affald og genbrug. Sammen skal vi undersøge, hvor nogle af de materialer, vi omgiver os med i hverdagen, kommer fra, fx glas, plastik, papir og metal.

Vi skal også sortere til den store guldmedalje, så børnene bliver opmærksomme på de forskellige typer af affald samt vigtigheden af, hvordan det sorteres. Og så skal vi snakke om, hvorfor vi genanvender materialer, så børnene får viden om de ressourcer, der gemmer sig i affaldet, og hvordan de kan bruges i nye produkter.

Som en del af besøget bliver børnene vist rundt på genbrugsstationen. Sammen med en pladsformidler kigger de i containerne og ser nogle af de ting, som kan afleveres på genbrugsstationen. Genbrugsstationens store maskiner 'Gigant' og 'Jumbo', der kan mase og knuse affaldet i containerne, så der bliver plads til mere, får børnene også at se. Det er altid en stor sanseoplevelse for børnene, når de kigger i containerne og ser alle de ting, vi smider ud! Det giver anledning til en god snak om forbrug, genbrug og affald, som I kan snakke videre om hjemme i børnehaven.    

Besøget på genbrugsstationen kan ligge alene som en løsrevet oplevelse, men vi anbefaler, at det bruges som supplement til et emne om affald og genbrug. 

Vi forventer, at pædagogisk personale, der ledsager en gruppe deltager aktivt under opholdet og tager ansvar for gruppens færdsel og adfærd under besøget. 

Sammenpressede dåser undersøges.

 

Der kigges i containere på pladsen.

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Tilbuddet er forbeholdt Gentofte Kommunes dagtilbud.

Om tilbuddet

Målgruppe: Dagtilbud
Alderstrin:
4, 5, 6
Faciliteter:
  • Mulighed for at spise medbragt mad
  • Mulighed for toiletbesøg
Læreplanstemaer:
  • Natur, udeliv og science
Læringsmål:
Besøget giver børnene viden om:
• Materialer i deres hverdag
• Hvad affald er
• Sortering af affald
• Hvordan affald kan genanvendes
• Hvordan affald kan genbruges
• Hvad en genbrugsstation er