Lemvig Museum

Børn i gamle dage

Sammen med Morten Museumsmus tager vi tilbage i tiden og høre om, hvordan det var at være barn i gamle dage.

Sammen med Morten Museumsmus vil vi gerne invitere alle børnehaver til at besøge Lemvig Museum. Vi tænker, at specielt førskolebørnene kan have glæde af et besøg i forbindelse med forberedelserne til, at de skal i skole. Vi har sammensat et lille forløb, hvor vi synger gamle sange og sanglege og sammen med museumsmusen hører om, hvordan det var at være barn i gamle dage. Forløbet varer ca. 45 min. Efterfølgende kan børnene lege og spise medbragt mad i museets have.

Morten Museumsmus byder velkommen på museet.

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
45 min.
Pris:
500 kr.
Yderligere priser:
Det er gratis for Lemvig Kommunes børnehaver og skoler at besøge museet og benytte vores tilbud.

Om tilbuddet

Målgruppe: Dagtilbud
Alderstrin:
5, 6
Faciliteter:
  • Mulighed for at spise medbragt mad
  • Mulighed for toiletbesøg
Læreplanstemaer:
  • Alsidig personlig udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Kultur, æstetik og fællesskaber
Læringsmål:
At børnene får en forståelse for, at børneliv har ændret sig de sidste 100 år.
Forløbet kan knyttes til de pædagogiske læreplanstemaer Kultur, æstetik og fællesskab samt Kommunikation og sprog

Se alle tilbud fra: