Fredericia Kommune

Børnenes Verdensmål i Fredericia, inspirationsmateriale

FN’s 17 Verdensmål præsenteret i børnehøjde - til brug i undervisningen, print selv.

I 2015 blev de 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling vedtaget af verdens stats- og regeringsledere i FN. Målene skal frem mod 2030 sikre retningen mod en mere bæredygtig udvikling for hele verden og forpligter alle FN’s 193 medlemslande. Se evt. http://un.dk/da/om-fn/verdensmaalene

Målene handler om, hvordan vi sikrer beskyttelse af klodens naturressourcer, bekæmper klimaudfordringerne, beskytter mennesker mod sult og fattigdom, fremmer lighed mellem kønnene, uddannelse til alle og en bæredygtig økonomisk vækst.

Børnenes Verdensmål

Verdensmålene er vigtige for alle, men illustrationerne på FN’s verdensmål kan være meget komplekse at forstå for børn ned til 4-5-års alderen. Derfor er dette inspirationsmateriale udviklet for at give børn kendskab til verdensmålene via illustrationer, der er genkendelige og forståelige for børnene.

Det er hensigten, at det med nære og konkrete eksempler på handlinger og dialog kan være et konkret redskab til understøttelse af fagpersoners hverdagspraksis og introduktion til verdensmålene, samt være inspirerende til, hvorledes almindelig hverdagspraksis og læring med børn kan medvirke til at opfylde verdensmålene.

Materialet er udviklet til dagtilbudsområdet, men kan med fordel også anvendes i indskolingen.

Der er mange måder, vi kan være med til at opfylde verdensmålene på, så derfor er eksemplerne i materialet langtfra fyldestgørende, men skal netop ses som inspiration til at komme i gang. Materialet er derfor også dynamisk og må meget gerne udvide sig med endnu mere inspiration og flere konkrete forslag til at opfylde verdensmålene i børnehøjde. Efter hvert verdensmål er der derfor opfordret til at komme med endnu flere forslag. Del dem med så mange som muligt – alle kan være verdensmålsambassadør.

De originale verdensmål er fra FN’s side nummererede, og Børneverdensmålene i dette materiale følger denne nummerering, men man kan arbejde med dem i den rækkefølge, det giver mening i det aktuelle arbejde.

Til hvert verdensmål er der:

  • En kort forklaring på, hvad illustrationen forestiller, og hvad verdensmålet handler om.
  • Eksempler på, hvorledes fagpersoner sammen med børnene kan snakke om og lave aktiviteter, der er med til at sætte fokus på de enkelte mål og opfylde dem.
  • Konkrete bud på, hvordan det enkelte barn kan opfylde verdensmålene med såkaldte ”Heltehandlinger”.

Materialet henvender sig til både børn og voksne og tager udgangspunkt i FN’s eksisterende materiale om verdensmålene.

Ophavsret 

Ophavsrettighederne til alt materiale vedrørende Børnenes Verdensmål tilhører Fredericia Kommune med mindre andet er angivet. 

Materialet ”Børnenes Verdensmål i Fredericia” med hertil hørende bilag kan frit benyttes  til ikke-kommerciel brug, men skal fremstå med original kildehenvisning og reference til Fredericia Kommune, herunder med logo og tekst. 

Yderligere anvendelse eller ændring i materialet kræver udtrykkelig aftale med den respektive copyright holder. Nærmere aftale om brug af artikler, opgaver og foto etc. kan ske ved henvendelse til Fredericia Kommune, kommunen@fredericia.dk , att: Ellen Marie Fonvig. 

Materialet indeholder m. bilag:

  • Inspirationsmateriale – Børnenes Verdensmål i Fredericia
  • Samtalekort med heltehandlinger
  • Vendespil med Børnenes Verdensmål
  • Plakat med Børnenes Verdensmål 
Børnenes Verdensmål i Fredericia
©

Fredericia Kommune

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3.
Kompetenceområde:
Biologi - Perspektivering, Dansk - Kommunikation, Dansk - Læsning, Elevernes alsidige udvikling, Geografi - Undersøgelse, Geografi - Perspektivering, Historie - Historiebrug, Historie - Kronologi og sammenhæng, Medier - Medieanalyse, Natur/teknologi - Kommunikation, Natur/teknologi - Perspektivering, Samfundsfag - Politik, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold, Uddannelse og job - Arbejdsliv
Fag:
Arbejdskendskab, Billedkunst, Biologi, Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Geografi, Innovation og entreprenørskab, Natur/teknologi, Samfundsfag, Uddannelse og job
Læringsmål:
Forståelse og forankring af FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Se alle tilbud fra: