NaturBornholm

Bornholmske sten

På de bornholmske strande findes mange forskellige sten. Men hvor stammer stenene fra – er de fra Bornholm, eller er de bragt med isen eller?

 

Bornholmske sten

Aktiviteten starter med et overblik og et kendskab til de forskellige stens kendetegn.

Derefter skal eleverne selv save stenen over, udstyret med sikkerhedsbriller, høreværn og forklæde. Hvordan ser stenen ud indeni? Vi undersøger stenene og beskriver deres udseende og indhold af mineraler og finder ud af, hvor de kommer fra. Er stenen en granit, sandsten, skiffer eller en sten bragt med isen? Eleverne får en indsigt i magmatiske, metamorfe og sedimentære bjergarters dannelse.

Naturvejlederen har på forhånd samlet forskellige sten ind, men eleverne må gerne komme med deres egen sten, som de på forhånd har fundet på stranden. Den må dog ikke være meget større end et hønseæg, hvis eleven skal nå at skære den over i stensavs-værkstedet.

Før forløbet kan I samle sten på stranden og få en snak om hovedgrupper af sten eller finde læringsspil på nettet. Print arbejdsark og hav dem med når I kommer, hvis I vil bruge dem. Print arbejdsark og hav dem med når I kommer, hvis I vil bruge dem.

Efter forløbet med naturvejlederen kan eleverne arbejde videre i udstillingerne, som har åbent fra 1. april til 31. oktober, eller I kan blive i Naturværkstedet. I skal blot huske at booke på forhånd. I kan bruge arbejdsarkene: Min sten, Sandkornets rejse, Sand - en hilsen fra fortiden, Sandkornets historie

I er altid velkomne til at benytte NaturBornholms udstillinger, som har åbent fra 1. april til 31. oktober.

Det anbefales, at I enten før eller efter undervisningsoplægget går en tur til Klintebakken – for at se på gnejs og sandsten.

Læringsaktiviteten ”Min egen sten” lægger op til, at I selv kan arbejde videre med øen Bornholm og dens geologi.

Praktisk information

 

Hvornår: hele året

Det er ikke farligt at save en sten over, og der er sikkerhedsbriller og forklæder til rådighed for alle elever.
Tag gerne billeder med iPads eller mobiltelefoner under forløbet til brug for det videre arbejde.

Baggrundsmaterialer

  • Naturstyrelsen pjece: Sten på stranden
  • Sten på stranden. Natur og Museum, Naturhistorisk Museum 1999-4
  • Strandsten. 3. Udgave. Lena Madsen, Geografforlaget 2006
  • Klippe, sten & sand. Åsa Lind, Klematis 2002

 

Arbejdsark:

Elev saver sten over geologi
Elev saver sten over

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
45 min.
Pris:
650 kr.
Yderligere priser:
Kræver årskort for skoler til NaturBornholm. Uden årskort: 100 kr. pr. elev (min. 15 elever), plus entré til NaturBornholm.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3.
Kompetenceområde:
Natur/teknologi - Kommunikation, Natur/teknologi - Modellering, Natur/teknologi - Undersøgelse, Natur/teknologi - Perspektivering
Fag:
Natur/teknologi
Læringsmål:
Undersøgelse:
Undersøgelse i naturfag (4. klasse) Naturen lokalt og globalt (4. klasse)

Perspektivering:
Naturen lokalt og globalt (4. klasse)

Kommunikation:
Ordkendskab (2.-4.klasse)