Kolding Stadsarkiv

Brikkerne til besættelsestidens Kolding

I dette forløb lægger eleverne brikkerne til historien om besættelsestidens Kolding. Historieskrivning er nemlig ligesom et puslespil, hvor kilderne er brikkerne. Her er det eleverne selv der ligger brikkerne til historien. De læser kilder og formidler deres nye viden gennem et puslespil med otte brikker. Hver brik har et tema: indkvartering af tyske soldater, kvinder der var kærester med tyske soldater, modstandskampen, danskere der samarbejdede med tyskerne, sortbørshandlen, jødernes flugt og tyske flygtninge. Formidlingen af kilderne sker på en aktiv byvandring, hvor eleverne gruppevis fortæller om hver deres brik. Formålet med puslespillet er at give plads til de små historier og nuancer, som der ikke altid bliver plads til i de store samlede fortællinger. Brikkerne til puslespillet samles først til sidst og et hul i den samlede fortælling afsløres.

Læreren skal huske

  • Læreren skal på forhånd inddele eleverne i 8 grupper.
Foto: Kolding Stadsarkiv
Foto

Kolding Stadsarkiv

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3 timer
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Gratis for Kolding Kommunes skoler. For skoler fra andre kommuner er prisen 500 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
6., 7., 8., 9.
Kompetenceområde:
Historie - Kildearbejde
Fag:
Historie
Læringsmål:
Eleven kan udvælge kilder til belysning af historiske problemstillinger.

Eleven kan målrettet læse historiske kilder og sprogligt nuanceret udtrykke sig mundtligt og skriftligt om historiske problemstillinger.

I forløbet udarbejdes et procesprodukt, der kan bruges som inspiration til kulturteknikker til eksamen.