Skoletjenesten Kolding

Brikkerne til besættelsestidens Kolding

- et kildebaseret forløb

I dette forløb lægger eleverne brikkerne til historien om besættelsestidens Kolding. Historieskrivning er nemlig lidt som et puslespil, hvor kilderne er brikkerne. Her er det eleverne selv der lægger brikkerne til historien. De læser kilder og formidler deres nye viden gennem et puslespil med otte brikker. Hver brik har et tema: Indkvartering af tyske soldater, kvinder der var kærester med tyske soldater, nmodstandskampen, danskere der samarbejdede med tyskerne, sortbørshandlen, jødernes flugt og tyske flygtninge.

Formidlingen af kilderne sker på en byvandring, hvor eleverne gruppevis fortæller om hver deres brik. Formålet med puslespillet er at give plads til de små historier og 
nuancer, som der ikke altid bliver plads til i de store samlede fortællinger. Brikkerne til puslespillet samles først til sidst og et hul i den samlede fortælling afsløres.

Læreren skal huske

  • Læreren skal på forhånd inddele eleverne i 8 grupper.

Transport: Kolding Kommune har afsat en central pulje, som skal gøre det muligt for skolerne at benytte tilbud i Kolding Kommune. Alle skoler i kommunen kan trække på puljen. Læs mere på Kolding Kommunes intranet her: http://hercules/sko?item=1567498

foto: Kolding Stadsarkiv
Foto

Kolding Stadsarkiv

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3 timer
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Gratis for Kolding Kommunes skoler. For skoler fra andre kommuner er prisen 500 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
6., 7., 8., 9.
Kompetenceområde:
Historie - Kildearbejde
Fag:
Historie
Læringsmål:
Eleven kan udvælge kilder til belysning af historiske problemstillinger.

Eleven kan målrettet læse historiske kilder og sprogligt nuanceret udtrykke sig mundtligt og skriftligt om historiske problemstillinger.

I forløbet udarbejdes et procesprodukt, der kan bruges som inspiration til kulturteknikker til eksamen.