Arbejdermuseet

Byvandring: Slaget på fælleden

Nørrebro danner rammen om en dilemmabaseret byvandring, hvor eleverne gennem historiske identiteter stifter bekendtskab med de sociale, politiske og økonomiske forhold på industrialiseringens Nørrebro.

I foråret 1872 strejkede murerne på Nørrebro: De ville have den såkaldte slavetime afskaffet, så arbejdsdagen skulle vare fra seks morgen til seks aften, fremfor som hidtil til syv aften. Men hvad fik egentlig murerne til at gå i strejke? Og hvordan gik det til, at flere arbejdere end kun murere samlede sig til møde på Nørre Fælled 5. maj 1872? Og hvorfor først forbød og siden opløste politiet dette møde?

På byvandringen Slaget på Fælleden udstyres eleverne med individuelle, historiske identiteter fra industrialiseringens Nørrebro og undersøger i fællesskab gennem øvelser og oplæg, hvordan mennesker har boet, arbejdet og haft mulighed for at søge politisk indflydelse. Eleverne møder strejken og deltagelsen i Fælledmødet som to historiske dilemmaer – og hører, hvordan Fælledmødet endte som ’Slaget på Fælleden’.

På byvandringens sidste stop reflekterer eleverne over emner, de på samme vis kan sætte på dagsordenen i dag: Hvilke emner og sager ligger eleverne på sinde – og hvordan får de skabt opbakning til deres sag?

OBS! Forløbet kan bookes i perioden 1. marts - 1.november. Husk påklædning efter vejret og fornuftigt fodtøj!

Slaget på Fælleden
Slaget på Fælleden
©

Arbejdermuseet

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
800 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Erhvervsuddannelse:
Læreruddannelser, Tekniske skoler
Ungdomsuddannelse:
HF, STX, VUC
Fag:
Historie, Samfundsfag
Læringsmål:
Historiebrug, kronologi og sammenhæng, kildearbejde

Se alle tilbud fra: