Københavns Befæstning - Frederiksberg

Danmark under angreb

Tag stilling til svære dilemmaer som en del af civilberedskabet på Frederiksberg og oplev Den Kolde Krig på nært hold.

Beskrivelse af forløbet
”Danmark under angreb” er et kontrafaktisk rollespil, som knytter an til den overordnede fortælling om Danmarks rolle under den kolde krig. Forløbet stiller skarpt på det frederiksbergske civilforsvars virke under et militært angreb på Danmark. Et jerntæppe har delt verden i to, og konstant lurer faren for et nyt angreb. Hvem er ven og hvem er fjende? Og hvilke oplysninger kan man stole på? 
Eleverne skal i forløbet diskutere, tage ansvar og tage stilling til etiske dilemmaer. Som en del af civilforsvaret mærker eleverne presset og magtstrukturer på egen krop. 

”Danmark under angreb” foregår i det originale koldkrigsunivers – kommandocentralen fra midt 1950’erne, under Frederiksberg Rådhus 
I tilfælde af et angreb ville kommandocentralen være samlingspunkt for bl.a. politi, brandvæsen og den politiske ledelse af byen. I spillet tildeles hver elev en rolle, der har et tilhørsforhold til disse grupper.

Den pædagogiske og didaktiske tilrettelæggelse af læringsspillet er foretaget af Skoletjenesten Københavns Befæstning. Spillet er udviklet i samarbejde med Third Ear og Frederiksberg Stadsarkiv.

Praktisk
Mødested: Ved indgangen på Frederiksberg Bredegade 6 (man skal gå til venstre for Rådhuspladsen/hovedindgangen).
Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Periode, hvor forløbet udbydes
Forløbet udbydes efter efterårsferien og frem til april. 

Herunder kan du finde lærervejledning, samt før- og efteropgaver

Danmark under angreb
Danmark under angreb
Foto

Julie Lindholm

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
600 kr. Gratis
Yderligere priser:
Gratis for folkeskoler i Frederiksberg, Københavns og Rødovre Kommuner. Se mere i onlinebookingen.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Historie - Kronologi og sammenhæng, Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik, Samfundsfag - Politik
Fag:
Historie, Kristendomskundskab, Samfundsfag
Læringsmål:
Historie
Eleven kan udlede forklaringer på historiske forhold og forløb ud fra historiske scenarier
Eleven har viden om historiske scenariers funktion

Kristendomskundskab
Eleven kan reflektere over etiske principper og moralsk praksis i mellemmenneskelige relationer
Eleven har viden om etik og moralsk praksis i et mellemmenneskeligt perspektiv

Samfundsfag
Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger