Christiansborg Slot

Danske styreformer– magtstrukturens udvikling

Fra valgkongedømme over enevælde til demokrati.

Kom med ind på Christiansborg Slot, og bliv klogere på de danske styreformer. Eleverne skal undersøge centrale udviklingslinjer og begivenheder i dansk historie fra valgkongedømme over enevælde til demokrati. Med særligt fokus på magtstrukturernes udvikling og deres betydning for samfundsmæssige forandringer diskuteres styreformernes skiftende karakter. Emnet relateres til elevernes egen samtid og tydeliggør dermed samspillet mellem fortid og nutid. 

Forløbet består af forskellige sekvenser, der understøtter differentierede arbejdsformer og styrker elevernes kompetencer i at arbejde aktivt med historien, tage stilling og argumentere i en åben og inddragende dialog. Ydermere får eleverne mulighed for at lave deres eget oplæg i riddersalen med udgangspunkt i Bjørn Nørgaards gobeliner.

Målgruppe: STX/HHX
Fag: Historie A/B

Christiansborg Slot
Danske styreformer på Christiansborg Slot
Foto

Thorkild Jensen

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
900 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Ungdomsuddannelse:
HHX, STX
Fag:
Historie
Læringsmål:
Forløbet giver indsigt i centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie.

Forløbet giver indsigt i forskellige danske styreformer og samfundsorganiseringer.

Forløbet giver indsigt i Danmarks stats- og nationsdannelse.

Forløbet giver indsigt i udviklingen af det danske demokrati.