Skole-Kirke-Tjenesten

De kristne grundbegreber

Igennem forskellige aktiviteter præsenteres de kristne grundbegreber for eleverne. Der arbejdes med filosofiske samtaleelementer, gruppearbejde med begreber, billeder og definitioner, "mix og match" og "værdilinje".

Formål med undervisningsforløbet:

Igennem forskellige aktiviteter og en teoretisk introduktion arbejdes der med de kristne grundbegreber.
I alt arbejdes der med 17 grundbegreber. De 5 af dem introduceres igennem en filosofisk aktivitet, hvor der spørges ”Hvad er (f.eks.) kærlighed”. Dette foregår som en klasseaktivitet.
De øvrige 12 grundbegreber arbejdes der med i grupper, hvor der er faktaoplysninger, billeder og spørgsmål, som eleverne skal igennem. 
Ligeledes arbejdes der med ”mix og match” og ”værdilinje”.
Formålet er, at eleverne igennem disse aktiviteter får en større viden om og forståelse for de kristne grundbegreber og på den måde kan reflektere over, hvilken betydning de kristne grundbegreber har generelt og for den enkelte elev.

De kristne grundbegreber

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2½ time
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
5., 6., 7., 8., 9.
Kompetenceområde:
Elevernes alsidige udvikling, Kristendomskundskab - Kristendom
Fag:
Kristendomskundskab
Læringsmål:
Igennem forskellige aktiviteter og en teoretisk introduktion arbejdes der med de kristne grundbegreber.
Formålet er, at eleverne igennem de forskellige aktiviteter får en større viden om og forståelse for de kristne grundbegreber og på den måde kan reflektere over, hvilken betydning disse begreber har generelt i den tid, vi lever i, og specifikt for den enkelte elev.