Skoletjenesten Kolding

Demokratiet er mit – ordet er frit

Fra ide til handling i lokalpolitik

I dette forløb får eleverne indblik i det kommunale demokrati. Gennem kilder, der belyser sagen om etableringen af et storcenter i Kolding, får eleverne viden om, hvordan en idé bliver til et forslag og til sidst en beslutning i byrådet. Vi starter dagen med en gåtur, hvor eleverne får et kort historisk rids over udviklingen i byens handelsliv og kommunens planer for denne, indtil Kolding Storcenter blev etableret. Tilbage på arkivet arbejder eleverne i otte grupper med kilder, der belyser sagens gang. Som overgang til besøget i byrådssalen gives et kort historisk rids over den kommunale strukturs udvikling og den kommunale administrations arbejdsopgaver. Denne viden sætter eleverne i spil, når forløbet afsluttes i byrådssalen. Her diskuteres elevernes egne idéer og forslag, der argumenteres, indgås kompromisser og til sidst afholdes en afstemning. Det forslag, der opnår flest stemmer, præsenteres for et byrådsmedlem, der giver feedback og kommer med forslag til, hvordan klassen kan arbejde videre med deres sag.

Læreren skal huske: 

  • Der skal bruges minimum en lektion på at forberede 4-6 forslag og argumenter for/imod. Husk at forslagene skal være kommunalpolitiske og at de skal tage udgangs­punkt i elevernes livsverden. Forslagene sendes til arkivet på mail senest dagen før forløbet.
  • Det er en stor fordel, hvis klassen allerede har talt lidt om hvad staten, regionerne og kommunerne er.
  • Læreren skal lave otte grupper, som eleverne skal arbej­de i om formiddagen.
  • Kontakt Skoletjenesten Kolding i god tid før forløbet - forløbet udbydes kun på udvalgte dage og fordeles efter "først til mølle"-princippet. 

OBS: Forløbet kan i skoleåret 2023/2024 kun bookes tirsdag, onsdag og torsdag i ugerne 37, 40, 45, 3, 4, 10 og 15.

Transport: Kolding Kommune har afsat en central pulje, som skal gøre det muligt for skolerne at benytte tilbud i Kolding Kommune. Alle skoler i kommunen kan trække på puljen. Læs mere på Kolding Kommunes intranet her: http://hercules/sko?item=1567498

 

Debat i byrådssalen
Debat i byrådssalen på Kolding Rådhus
Foto

Kolding Stadsarkiv

©

Kolding Stadsarkiv

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
5 timer
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Gratis for Kolding Kommunes skoler. For skoler fra andre kommuner er prisen 1500 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
8., 9.
Kompetenceområde:
Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng, Samfundsfag - Politik
Fag:
Historie, Samfundsfag
Læringsmål:
Eleven har viden om forandringer af samfund lokalt, regionalt og globalt.

Eleven har viden om kildekritiske begreber.

Eleven kan udvælge kilder til belysning af historiske problemstillinger.

Eleven kan diskutere demokratiopfattelser og egne muligheder for deltagelse i demokratiet.

Eleven har viden om det politiske system og beslutningsprocesser i Danmark.

Eleven kan redegøre for politiske beslutningsprocesser i Danmark og forholdet mellem stat, region og kommune.

Eleven har viden om mediers anvendelse til politisk deltagelse.