Bornholms Museum

Den sorte skole - indskolingselever

Vi tager tilbage til dengang, elevernes hverdag bestod i at lære konkrete færdigheder, god opførsel og underdanighed.

Klassen bliver hentet af skolefrøkenen v. trappen uden for museet. Der ringes, og man går i stilhed og i samlet trop op i skolestuen. Her stilles der op til morgensang, og timen kan begynde. Eleverne bliver indført i skolens krav til god opførsel og respekt for lærerinden. Herefter består undervisningen af abc-læring, skriveøvelser med griffel og blæk. Her er ikke gruppearbejde, ”find ud af det selv”, eller hvad mener du? Her er det fællesrepetition, fællesøvelser eller øve alene.
Oplægget sigter mod, at eleverne indlever sig i og forstår tidligere tiders børne-/skoleopdragelse i datidens logik og i forhold til deres eget liv/skolegang. Herunder emner som alder, køn og individ/samfund.
I samarbejde med læreren kan undervisningen udvides med overhøring af salmevers.
Kan kombineres med undervisningsoplægget "Dagligdagen".
Før besøget kan man arbejde generelt med levevis, samfundsnormer anno 1800-tallet start 1900-tallet. Hvilke regler var der hjemme, i skolen, på arbejdspladserne osv. Om rig – fattig, hvem bestemte hjemme og ude i samfundet? Hvordan boede man, spiste, legede osv.
Eleverne skal have øvet sig på en salme, som skal synges i skolestuen. F.eks. ”I østen stiger solen op”. Evt. kun et eller to vers.
Efter besøget kan I undersøge, hvilke skoler der har været i jeres lokalområde. Spørg/interview oldeforældre og andre ældre slægtninge/venner/naboer om, hvor og hvordan deres skoletid var. Hvor gik de i skole, hvor længe, hvilke fag havde de, hvordan underviste læreren? Hvad syntes mor og far om skolen? Hjalp de med lektier, var de med til forældremøder, fester osv. på skolen?

Praktisk information:
Vi opfordrer til, at pigerne har sat håret i rottehaler el. lign., og at drengene har redt/kæmmet hår. Påklædning kan også tilpasses besøget. Eleverne har mulighed for at ”gå i gården”, holde middagspause og evt. spise en gammeldags madpakke (rugbrød m. fedt, pølse eller leverpostej). Maden kan spises i skolestuen eller i museets have.
Såfremt eleverne skal overhøres i salmevers, skal læreren have udvalgt og uddelt dem i skolen.

Baggrundsmaterialer:
Læs om skolen i 1800-tallet i "En Bornholmsk Haandværkers Erindringer", Johan Hansen. s. 2-10.
Læs om bornholmsk skolehistorie i Bornholmernes Land bd. II. s. 227-252
Tjek desuden www.dr.dk www.skole200.dk
Gå ind på Nationalmuseets hjemmeside www.natmus.dk – tast ”salg og ydelser” og herefter ”undervisning og undervisningsmateriale”. Find grundskolen og danmarkshistorier 1660-2000

Vil du vide mere om Skoletjenesten Bornholm?

www.skoletjenesten.dk/Bornholm Skoletjenesten

Skal du på lejrskole på Bornholm?

Find undervisningsaktiviteter, inspiration, rejseinformationer, overnatningssteder og andre praktiske oplysninger

www.lejrskole.bornholm.info

Bornholms Museum

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Gratis for bornholmske skoler

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3.
Kompetenceområde:
Dansk - Fremstilling, Dansk - Læsning
Fag:
Dansk, Historie
Læringsmål:
Tidsbegrab - før -nu. Sammenligning. Sproglig udvikling, sociale kompentancer