Bornholms Museum

Den sorte skole - indskolingselever

Vi tager tilbage til dengang, elevernes hverdag bestod i at lære konkrete færdigheder, god opførsel og underdanighed.

Klassen bliver hentet af skolefrøkenen v. trappen uden for museet. Der ringes, og man går i stilhed og i samlet trop op i skolestuen. Her stilles der op til morgensang, og timen kan begynde. Eleverne må meget gerne have øvet sig på en salme, som skal synges i skolestuen. Gerne ”I østen stiger solen op”. Vi synger de to første vers. Eleverne bliver indført i skolens krav til god opførsel og respekt for lærerinden. Herefter består undervisningen af abc-læring og skriveøvelser med griffel. Her er ikke gruppearbejde, ”find ud af det selv”, eller "hvad mener du?" Her er det fællesrepetition, fællesøvelser eller øve alene. Vi skal også ”møde” elever fra Rutsker Nordre Skole i 1922 og høre om, hvordan deres skoledag var.
Oplægget sigter mod, at eleverne indlever sig i og forstår tidligere tiders børne-/skoleopdragelse i datidens logik og i forhold til deres eget liv/skolegang. Herunder emner som alder, køn og individ/samfund. Til slut vil der blive samlet op, og vi snakker om, hvad vi har oplevet. Børnene skal sætte ord på forskelle og ligheder, godt og dårligt.


Før besøget kan man arbejde generelt med levevis, samfundsnormer anno 1800-tallet start 1900-tallet. Hvilke regler var der hjemme, i skolen, på arbejdspladserne osv. Om rig – fattig, hvem bestemte hjemme og ude i samfundet? Hvordan boede man, spiste, legede osv.

Før eller efter besøget kan eleverne have interviewet oldeforældre, bedsteforældre, forældre eller ældre slægtninge/venner/naboer om, hvor og hvordan deres skoletid var. Hvor gik de i skole, hvor længe, hvilke fag havde de, hvordan underviste læreren? Hvad syntes mor og far om skolen? Hjalp de med lektier, var de med til forældremøder, fester osv. på skolen?

Praktisk information:
Vi opfordrer til, at pigerne har sat håret i rottehaler el. lign., og at drengene har redt/kæmmet hår. Påklædning kan også tilpasses besøget.


Baggrundsmaterialer:
Læs højt om skolen i 1800-tallet i "En Bornholmsk Haandværkers Erindringer", Johan Hansen. s. 2-10.
Nationalmuseets hjemmeside www.natmus.dkhttps://natmus.dk/historisk-viden/temaer/boern-1660-2000/skolegang/

Find gamle skolebilleder på www.bornholmskebillder.dk

Vil du vide mere om Skoletjenesten Bornholm?

www.skoletjenesten.dk/Bornholm Skoletjenesten

Skal du på lejrskole på Bornholm?

Find undervisningsaktiviteter, inspiration, rejseinformationer, overnatningssteder og andre praktiske oplysninger

www.lejrskole.bornholm.info

Bornholms Museum

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Gratis for bornholmske skoler
Max deltagere:
25 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3.
Kompetenceområde:
Dansk - Fremstilling, Dansk - Læsning
Fag:
Dansk, Historie
Læringsmål:
Tidsbegrab - før -nu. Sammenligning. Sproglig udvikling, sociale kompentancer