Kolding Stadsarkiv

Det er kilder!

- Om at læse og forstå originale kilder

Hvad er kilder – og hvordan læser man dem? Disse spørgsmål er omdrejningspunktet for dette kildeforløb for mellemtrinnet, hvor eleverne stifter bekendtskab med flere forskellige kildetyper; aviser og breve, skrevet med henholdsvis gotisk skrift og skråskrift, fotos og kort.

At læse og forstå kilder kræver en forforståelse, som kan være svær at etablere, når man ikke har de originale kilder til rådighed. I dette forløb får eleverne nogle værktøjer, der giver dem et indblik i hvordan man læser og forstår de originale kilder, som man kan finde i Stadsarkivets magasiner. Jo før eleverne introduceres til originale kilder og får en forståelse af, at kilder ikke kun er skrevet på A4-ark med skrifttypen Times New Roman, desto bedre forudsætninger får de for at bruge kilderne aktivt. Der kan vælges mellem to temaer for kilderne: Første Verdenskrig og Genforeningen.

Læreren skal huske

  • At vælge et tema og give Stadsarkivet besked

 

Det er kilder
Det er kilder
Foto

Kolding Stadsarkiv

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Gratis for Kolding Kommunes skoler. For skoler fra andre kommuner er prisen 500 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Historie - Kildearbejde
Fag:
Billedkunst, Historie
Læringsmål:
Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden.

Eleven kan læse enkle historiske kilder og udtrykke sig sprogligt enkelt om deres indhold.

Eleven har viden om fagord og begreber og historiske kilders formål og struktur.