Kolding Stadsarkiv

Det er kilder!

Et kildeforløb for mellemtrinnet, hvor eleverne gennem kildernes æstetiske og historiske kvaliteter får en introduktion til, hvad kilder er, og hvordan man kan læse kilder. Kilderne, der bruges i forløbet, kan have fokus på enten Genforeningen i 1920 eller Første Verdenskrig.

At læse kilder kræver en forforståelse, som kan være svær at etablere, men jo før eleverne introduceres til kilderne og får en forståelse af, at kilder ikke kun er noget på et hvidt A4-ark skrevet med Times New Roman, desto bedre forudsætninger får de for at kunne bruge dem aktivt.

Eleverne stifter bekendtskab med flere forskellige kildetyper: aviser skrevet med gotisk skrift, breve skrevet med skråskrift, fotos samt kort som kilde.

Der er mulighed for at vælge imellem to temaer for kilderne, der bruges i forløbet: Første Verdenskrig eller Genforeningen i 1920. Husk at informer om, hvilket tema der ønskes, ved booking af forløbet.

Kilder

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
100 kr. Gratis
Yderligere priser:
Gratis for Kolding Kommunes skoler. For skoler fra andre kommuner er prisen 100 kr. pr. lærer, gratis for elever.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Historie - Kildearbejde
Fag:
Billedkunst, Historie
Læringsmål:
Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden.

Eleven kan læse enkle historiske kilder og udtrykke sig sprogligt enkelt om deres indhold.

Eleven har viden om fagord og begreber og historiske kilders formål og struktur.