Kolding Stadsarkiv

Det er kilder!

Et kildeforløb for mellemtrinnet, hvor de gennem kildernes æstetiske og historiske kvaliteter får en introduktion til, hvad kilder er, og hvordan man kan læse kilder.

At læse kilder kræver en forforståelse, som kan være svær at etablere, men jo før eleverne introduceres til kilderne og får en forståelse af, at kilder ikke kun er noget på et hvidt A4-ark skrevet med Times New Roman, des bedre forudsætninger får de for at kunne bruge dem aktivt.

Eleverne stifter bekendtskab med flere forskellige kildetyper: aviser skrevet med gotisk skrift, breve skrevet med skråskrift, fotos samt kort som kilde. Arkivet har en stor samling af forskellige kilder, der relaterer sig til 1. Verdenskrig; derfor kredser forløbet om denne historiske periode.

Kilder

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
100 kr. Gratis
Yderligere priser:
Gratis for Kolding Kommunes skoler. For skoler fra andre kommuner er prisen 100 kr. pr. lærer, gratis for elever.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Historie - Kildearbejde
Fag:
Billedkunst, Historie
Læringsmål:
Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden.

Eleven kan læse enkle historiske kilder og udtrykke sig sprogligt enkelt om deres indhold.

Eleven har viden om fagord og begreber og historiske kilders formål og struktur.