Isfjordscentret

Det rige liv ved Isfjorden – indskolingen

I de vedlagte filer findes både besøgsmateriale til brug ved besøg på Isfjordscentret og onlinemateriale, som særligt er beregnet til brug i klassen. Om det sidste skal bemærkes, at elevmaterialet ud over i pdf-format også foreligger i keynote-format, og det kan være nemmere at arbejde med, især hvis man bruger iPad. Det kan hentes her: https://isfjordscentret.gl/wp-content/uploads/2023/05/Det-rige-liv-yngs…

Marint fødenet
Marint fødenet. Illustrator: Tina Damgaard

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2.
Kompetenceområde:
Natur/teknologi - Kommunikation, Natur/teknologi - Modellering, Natur/teknologi - Perspektivering
Fag:
Natur/teknologi
Læringsmål:
• Eleverne opnår viden om det rige liv af plankton og dyr, der har tilpasset sig det arktiske klima.
• Eleverne opnår særlig viden om det marine fødenet.
• Eleverne træner deres færdigheder i kommunikation og samarbejde.

Se alle tilbud fra: