Isfjordscentret

Det rige liv ved Isfjorden – mellemtrinnet

I de vedlagte filer findes både besøgsmateriale til brug ved besøg på Isfjordscentret, og online materiale, som særligt er beregnet til brug i klassen. Om det sidste skal bemærkes, at elevmaterialet ud over i pdf-format , også foreligger i keynote-format, og det kan være nemmere at arbejde med, især hvis man bruger IPad; det kan hentes her: https://isfjordscentret.gl/wp-content/uploads/2023/05/Det-rige-liv-mell…

Marint fødenet
Marint fødenet
Foto

Illustrator: Tina Damgaard

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Biologi - Kommunikation, Biologi - Undersøgelse, Natur/teknologi - Modellering
Fag:
Biologi, Natur/teknologi
Læringsmål:
● eleverne opnår viden om betingelserne for det rige liv ved Isfjorden – om de fisk og dyr, som lever der – om samspillet mellem fiskene og dyrene.
● de opnår en særlig viden om, hvad de enkelte dyr lever af (marint fødenet).
● de opnår kendskab til, hvad ændringer i tidspunktet for opblomstringen betyder for livet i Isfjorden (klimaforandringer).

Se alle tilbud fra: