Isfjordscentret

Det rige liv ved Isfjorden – udskolingen

I de vedlagte filer findes både besøgsmateriale til brug ved besøg på Isfjordscentret og onlinemateriale, som særligt er beregnet til brug i klassen. Om det sidste skal bemærkes, at elevmaterialet ud over i pdf-format også foreligger i keynote-format, og det kan være nemmere at arbejde med, især hvis man bruger iPad. Det kan hentes her: https://isfjordscentret.gl/wp-content/uploads/2023/06/Detrigeliv.AeLDST…

Marint fødenet
Marint fødenet
Foto

Illustrator: Tina Damgaard

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Biologi - Modellering, Geografi - Modellering, Matematik - Tal og algebra
Fag:
Biologi, Geografi, Matematik
Læringsmål:
● eleverne opnår viden om de biotiske og abiotiske betingelser for det rige liv ved Isfjorden – samt hvordan ændringer i disse betingelser kan påvirke et økosystem
● eleverne får indsigt i det arktiske marine fødenet – både viden om den enkelte dyreart og det indbyrdes forhold mellem arterne
● eleverne stifter bekendtskab med biologisk klassifikation

Se alle tilbud fra: