NaturBornholm

Dinosaurer med fjer

I dag ved vi, at fuglenes forfædre var dinosaurerne, men hvordan blev flyveevnen udviklet? Vi følger fjerens udvikling, der som al anden udvikling er sket i små trin, med den umiddelbare fordel – og ikke med det langsigtede formål – at udvikle flyveegenskaber.

Dinosaurer med fjerUndervisningsoplægget starter med en forklaring om evolutionære mekanismer. Derefter får eleverne nogle fjer med fem forskellige egenskaber, der repræsenterer forskellige udviklingstrin fra simple fjer til fjer med gode flyveegenskaber. I grupper skal elevere finde ud af, hvilke egenskaber de forskellige fjer har, og i hvilken rækkefølge egenskaberne er udviklet. Eleverne sammenligner også et fugle- og oldfugleskelet. På baggrund af deres egne observationer svarer de på et åbent videnskabeligt spørgsmål: Kunne Archeopteryx flyve eller ej? Naturvejlederen understøtter processen og evaluerer. Til sidst placeres dinosaurmodel, Archeopteryx-model og udstoppede fugle i de rigtige cirkler på evolutionsdugen.

Praktisk information:

Tag gerne billeder med tablets eller mobiltelefoner under forløbet, der kan bruges til arbejdet hjemme på skolen.

Baggrundsmaterialer:

Bent E.K. Lindow: Fra dinosaur til fugl

Livets opståen og udvikling. Poul Hansen. Natur og Museum, 42. årg. nr. 4, 2003.

Uintelligent design. Jan Gruwier Larsen. Natur og Museum, 48. årg. nr. 3, 2009.

Hvis I vil arbejde videre med menneskets udvikling, er der udviklet et spændende undervisningsmateriale på Statens Naturhistoriske Museum i København. Gå ind på www.smn.dk og søg under materialer til gymnasiet, og find ”Menneskedyret”. "Menneskedyret" er et online undervisningsredskab. Eleverne vil gennem praktiske øvelser bruge autentiske videnskabelige metoder til at lære evolutionære koncepter som speciering, slægtstræ, fossiler og datering af fossiler. "Menneskedyret" kan også bruges til undervisning i fysiologi, genetik og molekylærbiologi.

Dinosaurer med fjer
Fra dinosaur til fugl.
Foto

NaturBornholm

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 3/4 time
Pris:
1500 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Natur/teknologi - Kommunikation, Natur/teknologi - Modellering, Natur/teknologi - Undersøgelse, Natur/teknologi - Perspektivering
Fag:
Natur/teknologi
Læringsmål:
Undersøgelse:
Undersøgelser i naturfag (4. klasse) Mennesket (4. klasse) Naturen lokalt og globalt (4. klasse)
Modellering:
Mennesket (4. klasse)
Perspektivering:
Natur og miljø (6. klasse)
Kommunikation:
Ordenskab (4.-6. klasse)
Formidling (6. klasse)