NaturBornholm

Dinosaurerne gik her

Alle efterlader fodspor, men det er de færreste fodspor, der kan findes millioner af år efter, de blev sat. Men der er fundet dinosaurfodspor på Bornholm, og så ved vi, at de har været her.

Dinosaurerne gik her

Ud fra fodspor tolker vi sammen med eleverne noget om anatomi, adfærd, tilpasning og fødevalg. Opgaven er at få så meget information ud af fodspor som muligt. Fuglelignende fødder er gode til at løbe hurtigt med, og de har tilhørt de kødædende dinosaurer, mens de elefantlignende fødder tilhører de langsommere planteædere. Selv om Bornholm er en lille ø i dag, så indikerer fund af et 70 cm stort fodspor, at der har levet store planteædere af dinosaur – måske endda flokke af dem. Det kan der ikke have været plads til på den lille ø - ergo må Bornholm have været en del af et større landstykke.
Eleverne laver afstøbninger af fødder fra både de fuglelignende og de elefantlignende dinosaurfødder, så der er noget at tage med hjem for at huske på, hvad vi har arbejdet med.
Fodsporene skal stå til tørring i en halv time. I den tid lægger vi op til, at eleverne går i udstillingerne for at se på og snakke om dinosaurerne. Især den lille fuglelignende Stenonyx og den lidt tungere Huayangosaurus, som de har lavet fodaftryk fra.
Vi foreslår, at eleverne arbejder videre gruppevis med at dokumentere de mange spor og tænder, der er fundet indtil videre, ved brug af iPad eller mobiltelefon – både i udstillingen og udenfor i dinosaurområdet.
Fodsporene skal I huske at afhente inden hjemtransporten.

Før forløbet er det en god idé, at eleverne får en snak om dyreliv for millioner af år siden og om forskellige nutidens dyregrupper og om organismers opbygning. Især om hvirveldyr. Print arbejdsark og hav dem med når I kommer, hvis I vil bruge dem.

Efter forløbet med naturvejlederen kan eleverne arbejde videre i udstillingerne, som har åbent fra 1. april til 31. oktober, eller I kan blive i Naturværkstedet. I skal blot huske at booke på forhånd. I kan bruge arbejdsarkene: Dino flip-flap, Levende eller uddøde, Palæontolog for en dag.

Praktisk information:

 

Hvornår: Bedst fra april til oktober

Tag gerne billeder med tablets eller mobiltelefoner under forløbet, som I senere kan benytte hjemme på skolen.

Baggrundsmaterialer:     

  • Dinosaurer, Stine Andersen, GO-forlag 2007

Arbejdsark:

Dinosaurerne gik her
Dinosaurerne gik her
Foto

Natur Bornholm

©

Natur Bornholm

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
45 min.
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Gratis oplæg for bornholmske skoler med årskort til NaturBornholm, kan forlænges for 650 kr. pr. time. Uden skolekort: 100 kr. pr. elev (min. 15 elever), plus entré til NaturBornholm.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3.
Kompetenceområde:
Natur/teknologi - Kommunikation, Natur/teknologi - Modellering, Natur/teknologi - Undersøgelse, Natur/teknologi - Perspektivering
Fag:
Natur/teknologi
Læringsmål:
Undersøgelse:
Undersøgelser i naturfag (2. – 4.klasse) Organismer (2. klasse) Naturen lokalt og globalt (4. klasse)

Modellering:
Organismer (2. klasse) Mennesket (4. klasse)

Perspektivering:
Naturen lokalt og globalt (4. klasse)

Kommunikation:
Ordenskab (2. – 4. klasse)