Skole-Kirke-Tjenesten

Via Dolorosa

Smertens Vej. Rollespil.

Gennem fortælling og interaktion får eleverne en oplevelse af den kristne påskes dramatiske forløb fra Jesus’ anholdelse og domsfældelse til hans korsfæstelse. På ruten, som starter i Sct. Olai Kirke og slutter i Sct. Catharinæ Kirke, er der otte stationer med elevaktiviteter. Alle elever iklædes kostumer og har en rolle med korte replikker eller råb. Tilmeldte klasser modtager materiale til forberedelse. 

Varighed: Forberedelse på klassen: min. 1 lektion. Selve vandringen varer ca. 75 min.

Hvornår: d. 5. og 7. april 2022

Via Dolorosa
SKT

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
3., 4., 5.
Kompetenceområde:
Kristendomskundskab - Kristendom
Fag:
Kristendomskundskab
Læringsmål:
At eleverne får kendskab til den kristne påske.