Næstved Kommune - Åben Skole

Dybsø Naturskole

Et tilbud om at supplere din undervisning i naturfag og historie med praktiske forløb ude.

Forløbet tager udgangspunkt i jeres mål med undervisningen. Vores temaer er alt, hvad der handler om natur og naturens begreber og lovformeligheder, og så oldtiden og vikingetiden. Når vi kender jeres mål med besøget på Dybsø Naturskole, tilrettelægger vi et forløb for jer, der passer ind i undervisningen.

Se på hjemmesiden http://www.naestvednatur.dk/ og bliv inspireret.

Vi forventer, at eleverne er forberedte på emnet, når I kommer, og at I lærere binder elevernes forforståelse sammen med det praktiske forløb ude. På den måde får I mest muligt med hjem igen og noget at arbejde videre med.

En undervisningsdag er ca. fra 8.30-14, eller hvornår I kan være der. Forløb over 2 eller 3 dage kan også bookes med eller uden overnatning (se pris i feltet til højre).

Skriv til os på blanketten under "Book en naturvejleder" på hjemmesiden http://www.naestvednatur.dk/

 Dybsø Naturskoles Logo
Historisk forløb for indskoling og mellemtrin

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
5 timer
Pris:
500 kr.
Yderligere priser:
Overnatning 2.000 kr./nat. Vi har andre priser for skoler og instituitioner der ikke hører under Næstved kommune, se på vores hjemmeside for detaljer
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Biologi - Undersøgelse, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Biologi, Geografi, Håndværk og design, Historie, Madkundskab, Natur/teknologi
Læringsmål:
Eksempler:
Eleverne kender til livet hos vores forfædre.

Eleverne kan genfortælle sammenhænge i fødekæder.