Vendsyssel Historiske Museum

Dyrenes landskab

Set gennem dyrenes øjne.

Vi beskæftiger os med forskellige dyrs aktiviteter i landskabet og ser på, hvordan nogle dyr har tilpasset sig det aktuelle område. Gennem en tur i landskabet, set med dyrenes øjne, bevidstgøres eleverne om, hvordan kultur-/naturlandskabet kan/ikke kan give dyrene de optimale livsbetingelser inden for områderne mad, skjul og ro. Arbejdsformen er iagttagelse/erkendelse.

Tilbuddet kan placeres onsdage hele året. 

Dyrenes landskab

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3 timer
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Gratis for privat og folkeskoler i Hjørring Kommune. Øvrige 800 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Biologi - Kommunikation, Biologi - Perspektivering, Geografi - Kommunikation, Geografi - Perspektivering, Natur/teknologi - Kommunikation, Natur/teknologi - Perspektivering
Fag:
Biologi, Geografi, Natur/teknologi
Læringsmål:
Eleven kan perspektivere det faglige indhold i turen til omverdenen og relatere det til andre biotoper.

Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold.