NaturBornholm

Dyrenes samspil i naturen

Alle dyr er tilpasset til et levested. Men hvad er deres roller som nedbryder, planteæder eller rovdyr i økosystemet?

slange og naturvejlederNaturvejlederen viser levende dyr. Der vil være insekter, krybdyr og pattedyr. Med udgangspunkt i elevernes egen viden om dyr, der lever på Bornholm, beskriver vi dyrenes kropsbygning og kommer ind på, hvad dyrene æder. Herefter arbejder eleverne i grupper. Hver gruppe får et terrarium med et dyr i og arbejder med spørgsmålene: Hvordan er det tilpasset sit levested? Hvilke forsvarsmekanismer har det, så det ikke bliver ædt af andre? Og hvor er dets plads i økosystemet? Vi skal også have styr på de grundlæggende roller i økosystemer og det samspil, der er i naturen. Hvad sker der f.eks., hvis rovdyrene uddør?

Dyrenes samspil i naturen” lægger op til at arbejde videre med evolutionære mekanismer. I kan også booke ”Evolution” og finde ud af, hvordan flyveevnen blev udviklet.

Snegl i hånden
Snegl i hånden
Foto

NaturBornholm

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 3/4 time
Pris:
1500 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Biologi - Kommunikation, Biologi - Modellering, Biologi - Undersøgelse, Biologi - Perspektivering
Fag:
Biologi
Læringsmål:
Undersøgelse:
Undersøgelser i naturfag (9. klasse) Evolution (9. klasse) Økosystemer (9. klasse)

Modellering:
Evolution (9. klasse) Økosystemer (9. klasse)

Perspektivering:
Perspektivering i naturfag (9. klasse) Økosystemer (9. klasse)

Kommunikation:
Formidling (9. klasse) Argumentation (9. klasse) Ordenskab (9. klasse)