Arbejdermuseet

En lortedag

Kan en lortedag i baggården blive til en god legedag? Og hvordan var det egentlig at være barn for 100 år siden? Kom med til et undervisningsforløb, der foregår i børnenes baggård på Arbejdermuseet. Her kan eleverne opleve og undersøge fortidens lort, hygiejniske forhold og barndommens fantasilege og spejle deres eget liv i fortiden.

På billedet ses fire børn, der står samlet og kigger ned i en skraldespand i en gammel baggård. Omkring dem er der flere skraldespande, og der hænger tæpper og står cykler og barnevogne i gården. Fotoet er sort hvidt.

Sanselig, legende og undersøgende undervisning

Det stank fælt i fortidens baggårde, hvor børnene legede blandt skraldespande, lokummer, barnevogne og vasketøj. Baggården var også rotternes tilholdssted og der, hvor den sure vicevært holdt opsyn og råbte, hvis børnene fyldte for meget.

Faktisk måtte de helst ikke opholde sig der.

Men pladsen var trang i de små arbejderlejligheder, og i baggården kunne legene, fantasien og børnelivet folde sig ud.

Lort og leg

Gennem fortællinger, brug af genstande, dialog og samarbejdsøvelser undersøger og leger børnene sig tilbage i tiden i Arbejdermuseets nye baggård.

Forløbet er bygget op i to dele: Første del med fokus på lokummer, renlighed og skrald – lortedagen; i anden del undersøger vi, om en lortedag også kan blive en god legedag i baggården.

Praktisk

Undervisningen foregår udendørs i baggården, så husk praktisk påklædning efter vejret for både børn og voksne.

Lærervejledning og opgaver til brug på skolen før og efter kommer på hjemmesiden primo august.

En gruppe børn fotograferet i en baggård. Børnene står på to rækker og kigger på fotgrafen, en af dem har en ske i hånden, en anden en dukke. Fotoet er sort hvidt.
©

Arbejdermuseet

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
650 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
1., 2., 3.
Kompetenceområde:
Dansk - Fortolkning, Dansk - Kommunikation, Historie - Historiebrug, Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Historie
Læringsmål:
Eleverne kan italesætte udfordringer og livsvilkår for arbejderfamilierne gennem mødet med baggårdsrummet og litteraturen.
Eleven øver sig i at læse og kommunikere erindringer og i gruppearbejde.
Eleverne kan sammenligne og reflektere over børneliv før og nu gennem undersøgelse af baggården.
Eleverne opnår viden om fortidens mennesker gennem brug af baggården som historisk scenarie og læsning af erindringer (historie).

Se alle tilbud fra: