Nordsøen Oceanarium

En marin fødekæde

Fra plankton til spisebord

I dialog med eleverne introduceres og eksemplificeres fødekæder. Herefter studerer eleverne enkeltvis frisk plankton samt sild og torsk til dissektion i grupper à 2-3. Plankton, sild og torsk samt sidstnævntes fødeemner sættes afslutningsvis ind i fødekæder – begrebet fødenet introduceres. Forløbet kan kombineres og afvikles i forbindelse med besøg på fiskeauktionen.

 

En marin fødekæde

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Tilbuddet er gratis for skoler i Hjørring Kommune. Andre skoler betaler 900 kr. pr. forløb + 55 kr. pr. elev i entré.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Natur/teknologi - Modellering, Natur/teknologi - Undersøgelse
Fag:
Natur/teknologi
Læringsmål:
Eleverne kan anvende stereolup til studie af plante- og dyreplankton og udføre dissektion af fisk samt placere disse organismer i en fødekæde.