Skole-Kirke-Tjenesten

ENESTÅENDE

Eleverne undersøger forskellige betydninger af begrebet ENESTÅENDE og får mulighed for at reflektere over, hvordan ethvert menneske er enestående. Der arbejdes med en fænomenologisk undersøgelse, et arbejde med sanser, erfaringer og erindringer om det at være enestående. Eleverne besøger kirken til et anderledes og sansemættet kirkebesøg. Der arbejdes med novellen "Ottoseen" af Jesper Wung-Sung, ligeledes møder eleverne fortællingen om disciplen Peter. Der arbejdes også mere analytisk med begrebet ENESTÅENDE, hvor de skal skabe et overblik over, hvad de indtil videre er kommet frem til, og de skal kategorisere forskellige vinkler på begrebet med henblik på at kunne formulere sig nuanceret om begrebet ENESTÅENDE.

Kirkebesøget tager en time, hele undervisningsforløbet tager 10-12 lektioner. 

Overblik over forløbets faser og indhold

FASE 1: Fænomenologisk undersøgelse • Tegneøvelse • Billedassociationsøvelse • Kirkebesøg • Opfølgning på kirkebesøg

FASE 2: Hermeneutisk undersøgelse • Novelle "Ottoseen" af Jesper Wung-Sung • Fortællingen om Peter • Kristendommens bud på at være enestående

FASE 3: Analytisk undersøgelse • 4 måder at være enestående på • Afrunding på forløbet

Kirkebesøget ENESTÅENDE
Et sanserigt og spændende kirkebesøg

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
5., 6.
Kompetenceområde:
Dansk - Læsning, Dansk - Tale, Kristendomskundskab - Bibelske fortællinger, Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik
Fag:
Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Kristendomskundskab
Læringsmål:
At eleverne kan formulere sig om, hvordan begrebet enestående kan forstås på forskellige måder, det at være enestående/at være noget særligt og ene-stående, som det at stå ene.

Samtale om det at stå ene (negativt og positivt).

Samtale om de forskellige forståelser af enestående koblet til elevernes hverdagserfaringer.

Samtale om, hvordan det at være enestående viser sig i de fortællinger m.m., der indgår i forløbet.

Samtale om at være enestående, fordi man selv har udrettet noget særligt, og at blive enestående i relation til andre trods fejl og mangler.

Eleverne skal kende til den grundtanke, at man i den lutherske kristendom ikke skal stræbe efter at være perfekt, men altid er accepteret og elsket på forhånd af Gud – og i den tankegang er ethvert menneske enestående.