Skole-Kirke-Tjenesten

Esbjerg-evangeliet

Nutidsbilleder i bibelsk perspektiv.

Oplev den 22 m lange reproduktion af Esbjerg-evangeliet ved omvisning af SKT. Eleverne øves i at afkode bibelske fortællinger i forhold til nutiden samt trænes i åbent og tolkende at kunne forholde sig til kunstværker og bibelske fortællinger individuelt såvel som i grupper. Der er udgivet undervisningsmateriale til brug før og under besøget.

Sted og hvornår i 2022/23

Uge 37; Poulstrup Friskole

Uge 39; Hjørring Private Realskole

Uge 6; Bagterpskolen

Uge 7; Sct. Olai Sognegård

Esbjergevangeliet
SKT

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Kristendomskundskab - Bibelske fortællinger
Fag:
Billedkunst, Dansk, Historie, Kristendomskundskab, Samfundsfag
Læringsmål:
Målet er - afhængigt af klassetrin - at øge elevernes kendskab til de bibelske fortællinger og tolke dem kristendomsfagligt.