Esrum Kloster & Møllegård

Et liv som munk

Hvad har du egentlig til fælles med middelalderens munke? Faktisk en del mere end du tror.

Gennem fortælling og dialog skaber vi sammen indblik i en tid, hvor det vrimlede med liv på Esrum Kloster.

Vi går på opdagelse munkenes hverdag, hvor de levede under mottoet, Bed og Arbejd. Iklædt munkedragter oplever vi stemningen under en tidebøn inde på klosteret. Vi går i skriveværkstedet, hvor vi sammen laver blæk og tegner med det. Dagen slutter af med at udforske området omkring klosteret, hvor eleverne skal finde nogle af de ting, munkene brugte i deres hverdag.

Munkene i Esrum
Cisterciensermunk
Foto

Esrum Kloster & Møllegård

©

Esrum Kloster & Møllegård

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3 timer
Pris:
750 kr.
Max deltagere:
25 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3.
Kompetenceområde:
Historie - Historiebrug, Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng, Kristendomskundskab - Kristendom, Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik
Fag:
Historie, Kristendomskundskab
Læringsmål:
Eleven får indsigt i hvor stor betydning tro og munkene i de katolske klostre havde for mennesker i middelalderens samfund.

Eleven får forståelse for, hvordan en munks hverdagsliv formede sig – i en fast gentagende struktur mellem bøn og arbejde.

Eleven kan drage sammenligninger mellem munkenes og eget liv.