Museum Sønderjylland - Gram Lergrav & Palæontologi

Evolution og masseuddøen - hvornår var det nu det var?

Jordens dyrearter er under konstant udvikling, og ved at studere fund af fossiler kan vi få et indblik i, hvilke store ændringer der er sket med plante- og dyrelivet gennem Jordens historie.

Har I brug for et grundlæggende og spændende introduktionsforløb om livets udvikling, evolution, masseuddøen, fossiler og klassifikation, kan I med fordel slå til her. Dette evolutionsforløb tager udgangspunkt i dyrenes masseuddøen på Jorden gennem geologiske tid med udgangspunkt i fossilerne af de danske uddøde hvaler og andre marine dyr sammenligner vi med nulevende dyr på museet og arbejder med nogle af de centrale spørgsmål i evolutionen. 

Eleverne skal selv være aktive og arbejde i grupper på museet.
Forløbet kan kombineres med et besøg i lergraven.

Hvornår?
Hele skoleåret, mandag - fredag

Billede af et skelet af en dansk vågehval.
Hvalfossilerne er Gram Lergravs fornemmeste fossiler og i undervisningen bruger vi her en recent vågehval.
Foto

MSJ

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
550 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Erhvervsuddannelse:
Læreruddannelser, Tekniske skoler
Ungdomsuddannelse:
HF, HHX, HTX, STX, VUC
Fag:
Biologi
Læringsmål:
-