Kulturhuse & Biblioteker Aabenraa

Faglitteratur i spil

Faglitteratur i spil er et skoletilbud for elever på mellemtrinnet, hvor eleverne gives inspiration til faglitterære bøger, vejledes i læsning af faglitteratur samt får øvelse i at udvælge pointer fra fagbøger og bearbejde dem i egne fremstillinger.

Faglitteratur i spil består af tre overordnede dele: en inspirationsdel, en vejledning i læsning af faglitteratur og en kreativ fremstillingsdel.

Inspirationsdelen består af en kort booktalk, hvor en af bibliotekets børnekulturformidlere introducere nyere, god faglitteratur. Dernæst gives der en kort vejledning og gode råd til, hvordan eleverne bedst læser faglitteratur, hvor der bl.a. fokuseres på at skabe overblik gennem indholdsfortegnelser. Herefter får eleverne selv lov til at arbejde med faglitteraturen, når de i grupper af 3-4 skal bearbejde en faglitterær tekst og formidle den i form af et lille skuespil, en tegneserie eller et dukketeater, som til sidst præsenteres eller opføres for resten af klassen.

Skoletilbuddet understøtter således elevernes evner til at læse tekster med henblik på faglig viden og elevernes evner til at producere produkter i samarbejde med andre. Skoletilbuddet kan på den måde fungere som træning af elevernes kompetencer inden for projektarbejde.

Praktisk information

Det varer 1½-2 timer og kan både foregå både på en af vores biblioteker eller på jeres skole.

Vi stiller papir, tegneredskaber, dukker mv. til rådighed. Alt I behøver er at afsætte tiden.

Lærerens rolle: læreren har det pædagogiske ansvar.

Billede af fagbøger og dukketeaterdukker

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
0 kr. Gratis
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Dansk - Læsning, Elevernes alsidige udvikling
Fag:
Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Projektopgaven
Læringsmål:
-Eleven kan tilrettelægge processer til fremstilling af faglige produkter alene og i samarbejde med andre

-Eleven har viden om fremstillingsprocesser

-Eleven kan læse multimodal tekster med henblik på oplevelse og faglig viden