Isfjordscentret

Fangst og fiskeri ved Isfjorden – udskolingen

I de vedlagte filer findes både besøgsmateriale til brug ved besøg på Isfjordscentret og onlinemateriale, som særligt er beregnet til brug i klassen. Om det sidste skal bemærkes, at elevmaterialet ud over i pdf-format også foreligger i keynote-format, og det kan være nemmere at arbejde med, især hvis man bruger iPad. Det kan hentes her: https://isfjordscentret.gl/wp-content/uploads/2023/06/fangstfisk.AeLDST…

Vinterfiskeri ved Isfjorden
Vinterfiskeri fra isen
Foto

Danish Artic Institute / ukendt fotograf

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Biologi - Kommunikation, Biologi - Modellering, Biologi - Perspektivering, Geografi - Undersøgelse
Fag:
Biologi, Geografi
Læringsmål:
● eleverne opnår viden om flere hundrede år gamle fangstmetoder – metoder, der stadig anvendes, men med mere moderne udstyr.
● de opnår en særlig viden om inuits oprindelige tro, herunder åndemanerens status og rolle og sagnet om Havets Moder.
● de opnår kendskab til, hvad fiskeriet betyder for livet ved Isfjorden.

Se alle tilbud fra: