Nordsøen Oceanarium

Fiskeri på lavt vand

Vi går på jagt efter dyr og planter på det lave vand ved Hirtshals Øststrand.

Efter en kort introduktion til lokaliteten kommer eleverne med bud på, hvilke dyr der lever her. De indfangne organismer artsbestemmes og deres udseende og levevis studeres i lupper. Der afsluttes med en gennemgang af, hvad der er fundet i forhold til levevis og livscyklus.

Praktisk tøj - gerne skiftetøj og håndklæder.

Klassen møder Skoletjenesten på P-pladsen ved Sigurd Espersensvej. Se oversigtsfoto. I tilfælde af dårligt vejr kan Hirtshals Ny Jollehavn bruges som alternativ. Her bruger eleverne Skoletjenestens redningsveste under fiskeriet. Fiskeriet kan kun gennemføres maj-juni og august-september.

Maj-juni og august-september kan forløbet afvikles på andre strande i Vendsyssel, hvor forholdene er til det. Skoletjenesten rykker ud med trailer med alt grejet på det sted, vi har aftalt at mødes med jer. For skoler uden for Hjørring Kommune koster forløbet 1000 kr. pr. time - inklusiv vores transporttid til og fra stedet. Pris aftales på forhånd.

Fiskeri med rejehove indgår, hvis vejrforholdene tillader det.
Fiskeri med rejehove indgår, hvis vejrforholdene tillader det.
Foto

Anders Østerby

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
For skoleklasser uden for Hjørring Kommune: 900 kr. pr. klasse.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
3., 4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Natur/teknologi - Undersøgelse
Fag:
Natur/teknologi
Læringsmål:
Eleverne kan udvælge og håndtere forskellige redskaber i forhold til fangst af dyr saltvand.
Eleverne kan placere de indfangede dyr i overordnede dyregrupper ud fra simple bestemmelsesmetoder.
Eleverne kan benytte og håndtere lupper og stereolupper til undersøgelse af dyrene. Eleverne kan håndtere levende dyr.