Nordsøen Oceanarium

Fiskeriets naturgrundlag

Undersøgelse af sammenhængen mellem Nordsøens store primærproduktion og de rige fiskeressourcer.

Efter en kort introduktion ved Nordsøkortet i udstillingen arbejdes med fødekæder i vådlaboratoriet ud fra studier af frisk plankton samt sild og torsk til dissektion med henblik på at finde sammenhængen mellem Nordsøens fysiske forhold og den store primærproduktion som grundlag for fiskeriet i Nordsøen.

Forløbet kan kombineres og afvikles i forbindelse med besøg på fiskeauktionen.

 

Fiskeriets naturgrundlag

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Tilbuddet er gratis skoler i Hjørring Kommune. Andre skoler betaler 800 kr. for forløbet + 50 kr. pr. elev i entre.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Biologi - Modellering, Biologi - Perspektivering, Biologi - Undersøgelse
Fag:
Biologi
Læringsmål:
Eleverne kan studere plankton og dissekere fisk samt placere disse i Nordsøens fødekæde og forklare sammenhæng mellem primærproduktionen og fiskeriet.