Skoletjenesten Kolding

Før nu fremtid

- En byvandring i skolens lokalområde

Eleverne tages med på en byvandring med skolen som udgangspunkt, og hvor eleverne selv deltager aktivt. Her åbnes deres nære byrum op og foldes ud. De opdager, hvordan de i deres helt nære lokalområde kan møde historien.

Undervisningsforløbet starter i klassen, hvor eleverne introduceres til arkiv og museum, og vi taler med dem om, hvordan man kan se lokalhistorien i landskabet og byrummet. Byvandringen består af en række stop ved steder eller bygninger, hvor der foldes en fortælling om lokalhistorien ud ved hjælp af fotos fra arkivets samlinger. Undervejs deltager eleverne aktivt, når de skal lede efter bygninger, følge med i vandringen på deres eget kort, lave frottage med oliekridt og på andre måder få øjnene op for spor og historier i deres nærområde. Formålet er at vække elevernes fornemmelse for lokalhistorien, som den fremtræder i bybilledet. Til slut får eleverne mulighed for at formulere ønsker til fremtiden i deres lokalområde.  

Dette forløb tilbydes kun til skoler placeret i Kolding Kommune.

Frottage med oliekridt
Foto

Kolding Stadsarkiv

©

Kolding Stadsarkiv

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Gratis for Kolding Kommunes skoler. Dette forløb tilbydes kun til skoler placeret i Kolding Kommune.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6., 7.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedfremstilling, Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Billedkunst, Historie
Læringsmål:
Eleven har viden om iagttagelses- og tegnemetoder.

Eleven har viden om arkitekturelementer.

Eleven har viden om fugle-, frø- og normalperspektiv.

Eleven kan bruge historiske spor i lokalområdet til at fortælle om fortiden.

Eleven har viden om kildekritiske begreber.

Eleven kan placere elementer fra historien tidsmæssigt i forhold til hinanden.