Vendsyssel Historiske Museum

Forbrydelse og straf

Vi lærer om forbrydelse og straf i tiden før grundloven, mens vi går i fodsporene af en dødsdømt

Med udgangspunkt i beretningen om Thomas Bisp, der gav sin kone rottegift og efterfølgende blev henrettet i Hjørring Bjerge i 1822 lærer vi om fortidens retssystem. Eleverne skal - ved hjælp af kildemateriale - fortælle historien om Thomas Bisp. Klassen deles op i mindre grupper, der skal fortælle historien fra forskellige synsvinkler. Herved lærer vi, at historie ikke er en fastlagt størrelse, men at den samme historie kan fortælles på mange måder alt afhængig af synsvinkel og kildemateriale.

Herefter vandrer vi op til det gamle rettersted i Bjergene. Turen er den samme som Thomas' sidste rejse, fra dommen blev udmålt på byens torv til han blev halshugget på retterstedet. På vores vej blever I - gennem historien om Thomas Bisp - konfronteret med generelle spørgsmål om straf og skyld.  

verdensmål
Fokus på mål nr. 16 frihed, retfærdighed
og stærke institutioner

Vi afslutter i museets nye udstilling Forbrydelsens ansigt, der har sit hovedfokus på historien om Thomas Bisp. Læs mere om udstillingen her: Forbrydelsens Ansigt – Vendsyssel Historiske Museum (vhm.dk)

Hvis ikke I har tre sammenhængende timer til rådighed, kan tilbuddet deles op i to moduler, hvor første del laves hjemme på klassen, hvor I får besøg af Lone.

Supplerende undervisningsmateriale og kilder til emnet forbrydelse og straf kan findes på historielab

forbrydelse og straf

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3 timer
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Gratis for privat- og folkeskoler i Hjørring Kommune. Øvrige 800 kr. pr. tilbud.

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng, Samfundsfag - Politik
Fag:
Historie, Samfundsfag
Læringsmål:
I forløbet lærer vi at perspektivere tidligere tiders opfattelse af straf til nutidens og vi får kendskab til den moderne retsstats tilblivelse. Vi lærer desuden at vurdere historiske kilders troværdighed.