Museet Sønderskov

Forstå et museum

Hvad er et museum, og hvordan arbejder man der?

I dette tilbud præsenteres eleverne for, hvordan et museum formidler historien gennem udstillinger. Efter dette forløb vil eleverne være i stand til at læse de bagvedliggende tanker for andre museers udstillinger, og derved blive bedre til at forstå og tolke museumsoplevelser.

Inden besøget på museet læses baggrundsmateriale om udstillingsprincipper og kommunikationsstrategier på museer (udleveres ved henvendelse til Museet på Sønderskov). På museet ser vi de forskellige udstillingsafsnit og taler om, hvilke historier der er i fokus. Herefter deles eleverne i grupper, og de skal nu rundt og analysere museets udstillinger ud fra deres viden om kommunikationsstrategier og udstillingsprincipper. Dette fremlægger de for hinanden og får feedback.

Forløbet kan deles op i to besøg, hvor første besøg har fokus på udstillingsprincipper, og andet besøg har fokus på kommunikationsstrategier.

Aktivitet: På opdagelse på Museet 2

Læs mere her

Se aktiviteter her

Forstaa et museum
Forstå et museum
Foto

Nick Schaadt

©

Nick Schaadt

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
Gratis
Max deltagere:
25 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Dansk - Kommunikation, Dansk - Læsning, Dansk - Tale, Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Arbejdskendskab, Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Historie, Innovation og entreprenørskab
Læringsmål:
Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst
Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation
Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer.
Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid
Eleven kan analysere konstruktion og brug af historiske fortællinger med samtids- og fremtidsrettet sigte.
Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden

Se alle tilbud fra: