Næstved Ungdomsskole

Fortællinger i Næstved Kunstby

Forløb for mellemtrinnet med fokus på billedkomposition, fortolkning og fantasi i byens graffiti-gavlmalerier.

Næstved Kunstby er en samling af gavlmalerier, alle udført af en række internationale kunstnere udvalgt for deres vigtige arbejde inden for graffitikunst og -kultur.

"Fortællinger i Næstved Kunstby" er et forløb særligt tilrettelagt for mellemtrinnet. Det er målet med forløbet at give eleverne information om graffitikunst og kombinere det med begreber fra dansk og billedkunst som for eksempel komposition, og dermed støtte dem i at engagere sig og tage stilling til billederne.

Den guidede tur har form som en byvandring og varer 45-60 minutter. Der tages forbehold for ændringer grundet vejret og dagsformen.

Hver tur er unik - i dette læringsrum er fantasi og oplevelse vigtigere end korrekte svar og faste manuskripter.

Forberedelse

Som forberedelse til turen skal læreren udføre denne øvelse med klassen: Eleverne vælger i grupper et af graffitikunstværkerne i Næstved Kunstby og finder på en overskrift til det udvalgte værk.

Overskrifterne danner herefter udgangspunkt for en diskussion i plenum, og overskrifterne tages med på den guidede tur hvor vi skal tale om dem.

Opgaveformuleringen downloades nedenfor.

Opsamling

På turen kommer vi helt sikkert til at tale om de elementer værkerne udgøres af, og om komposition og perspektiv, så som opsamling har vi lavet en opgave der giver mulighed for at tale om billedopbygning. Opgaveformuleringen og billedmaterialet downloades her fra siden.

Opgaven går ud på at eleverne skal lave en collage hvor de skal sætte figurer fra ét værk over i et andet, og omvendt. Undervejs skal der tages stilling til perspektiv og komposition.

Ekstraopgave

Som en ekstraopgave kan eleverne skabe deres egen gavl til Næstved Kunstby med fokus på komposition. Opgaveformulering og tegneark kan hentes ned her fra siden.

Næstved Ungdomsskole logo

Næstved Kunstby er en del af Næstved Ungdomsskole
Næstved Kunstby er en del af Næstved Ungdomsskole
©

ALEX SENNA | 2016 | FARIMAGSVEJ

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
50 min.
Pris:
Gratis
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedfremstilling, Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation
Fag:
Billedkunst, Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Innovation og entreprenørskab
Læringsmål:
Kompetenceområder inden for faget billedkunst: Billedanalyse, billedfremstilling
Færdigheds- og vidensmål:
Billedkomposition
Billedfunktion
Analyse
Maleri og collage

Kompetenceområder inden for faget dansk: Fremstilling, kommunikation
Færdigheds- og vidensmål:
Fremstilling
Respons
Præsentation og evaluering
Dialog
Krop og drama
Sproglig bevidsthed