Skole-Kirke-Tjenesten

GÅR DET HELE AD HELVEDE TIL?

Et projekt om håb og frygt med ny novelle af Kenneth Bøgh Andersen og brætspil om etiske dilemmaer.

Går det hele ad helvede til? Er der overhovedet nogen, der tør håbe på noget? Eller går det ligefrem bedre end nogensinde før? Projektet zoomer ind på den frygt for fremtiden, der synes allestedsnærværende både i nyheder, film, litteratur og samfund. Dystopierne er over os, og de er både skræmmende og fascinerede, men hvorfor fylder utopierne og håbet så lidt? Det er spørgsmål som disse, der danner udgangspunkt for dette landsdækkende projekt. Eleverne læser en nyskrevet novelle af Kenneth Bøgh Andersen og arbejder med brætspil med etiske dilemmaer. På den baggrund skal de reflektere over frygtens og håbets betydning for den måde, mennesker lever deres liv på.

 

Begrebsparret håb og frygt går hånd i hånd i projektet, hvor eleverne skal arbejde med såvel dystopier og utopier som forestillinger om paradis og helvede i kristendom og islam; fortællinger, der siger noget om, hvad mennesker har frygtet og håbet før og nu.

Projektet retter sig både mod dansk- og religionsfaget.

I projektet arbejder eleverne med:

  • Ny novelle af Kenneth Bøgh Andersen. Novellen er kortfattet og hedder "Egnet?". Den har sit omdrejningspunkt i samme univers som "De hvide mænd" af samme forfatter
  • Nyt brætspil med etiske dilemmaer
  • Digitalt bibliotek med dystopier, utopier, helvedes- og paradisforestillinger før og nu
  • Kirkebesøg
  • Kreativt produkt om håb og frygt
EGNET?

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Kristendomskundskab - Bibelske fortællinger, Kristendomskundskab - Ikke-kristne religioner..., Kristendomskundskab - Kristendom, Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik
Fag:
Dansk, Kristendomskundskab
Læringsmål:
Eleven kan finde tegn og stemninger på frygt og håb i en novelletekst og udtrykke sig herom i en fælles refleksion.

Eleven kan forholde sig til og udtrykke sig om forestillinger om dystopier og utopier og deres genrekendetegn.

Elev kan forholde sig til og udtrykke sig om opfattelser af helvedes- og paradisforestillinger.

Eleven kan, i fællesskab med andre, opstille et fælles etisk værdisæt og undersøge, hvad der sker, når værdier sættes under pres.

Eleven kan reflektere over begreberne frygt og håb i relation til individet over for fællesskabet, nutiden over for fremtiden, det dennesidige over for det hinsidige og på baggrund heraf formulere sit eget konkrete håb.