Nordatlantisk Hus

Geologi og råstoffer i Nordatlanten

I den danske dramaserie "Borgen" kan man opleve, hvad et olieeventyr kan komme til at betyde for Grønland. Men kan man overhovedet bore efter olie i Grønland? Hvordan var det nu med det færøske olieeventyr? Og hvad er det ved Islands geologi, der gør landet vigtigt for produktion af aluminium såvel som opfangning af CO2 fra atmosfæren?

I dette forløb skal vi se på Nordatlantens rolle i produktion af metaller, mineralske råstoffer og carbon capture storage. Vi skal se på de geologiske forhold i Island, Grønland og på Færøerne, høre om eksisterende projekter og se på de muligheder, fremtiden kan bringe, f.eks. når behovet for batterier til elbiler stiger.

Vi skal også spille et spil, som lærer os om de politiske og naturbeskyttelsesmæssige temaer, udfordringer og dilemmaer, der spiller ind på produktionen af råstoffer i Nordaltanten.

Forløbene inkluderer:

  • Et didaktiseret forberedelsesmateriale, som fremsendes efter booking.
  • Et fysisk forløb i Nordatlantisk Hus med fokus på læring om Nordatlanten gennem oplæg, oplevelser og projektarbejde.
  • Mulighed for at arbejde videre med emnet i et projektorienteret forløb på skolen.
  • Et evalueringsmateriale, der indeholder et spørgeskema og en digital quiz, hvor eleverne kan genopfriske deres læring.

Projektet er finansieret af Augustinus Fonden og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Minearbejdere ved grafit-mine på fjeld i Sydgrønland
Amitsoq grafit-projektet nær Nanortalik i Sydgrønland.
©

GreenRoc Mining PLC

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3½ time
Pris:
0 kr. Gratis
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Geografi - Undersøgelse, Geografi - Perspektivering, Samfundsfag - Økonomi
Fag:
Geografi, Samfundsfag
Læringsmål:
Geografi, undersøgelse, globalisering: Eleven kan undersøge landes ressourceudnyttelse og handelsmønstre.
Geografi, undersøgelse, globalisering: Eleven kan undersøge miljømæssige konsekvenser af ressourceudnyttelse og handelsmønstre.
Geografi, undersøgelse, naturgrundlag og levevilkår: Eleven har viden om muligheder for udnyttelse af naturgrundlaget.
Geografi, perspektivering, perspektivering i naturfag: Eleven har viden om interessemodsætninger knyttet til bæredygtig udvikling.
Geografi, perspektivering, maturgrundlag og levevilkår: Eleven har viden om interesser knyttet til energiog råstofudvinding og bæredygtig naturudnyttelse.
Geografi, perspektivering, maturgrundlag og levevilkår: Eleven har viden om samfundsmæssige og miljømæssige konsekvenser af udnyttelse af naturgrundlaget.
Samfundsfag, økonomi, økonomisk vækst og bæredygtighed: Eleven har viden om bæredygtig udvikling og økonomisk vækst.


Se alle tilbud fra: