Lejre Museum

Geometri og målinger i det fri

Flyt matematiktimen udenfor.

Flyt geometritimen ud på Lejre Museum, og få masser af praktisk erfaring med anvendelse af geometri og målinger og samtidig masser af frisk luft, bevægelse og røde kinder. Vi vil introducere eleverne til, hvordan anvendelse af geometri og måling bruges af arkæologien. Derefter skal de selv ud på feltet og undersøge de historiske fortidsminder. Eleverne skal med hjælp af viden om og anvendelse af geometri, opmålinger, tegninger og skitser samt arealbestemmelse undersøge fortidsminderne ved Lejre Museum, blandt andet med brug af koordinatsystemet.

Geometri og målinger i det fri
Geometri og målinger i det fri
©

Lejre Museum

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
975 kr.
Yderligere priser:
Gratis for skoler i Roskilde, Frederikssund og Lejre kommuner jf. aftale
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Historie - Kildearbejde, Matematik - Geometri og måling
Fag:
Historie, Matematik
Læringsmål:
Eleverne kan anvende koordinatsystemet til præcise placeringer i praksis
Eleven kan anslå og bestemme omkreds og areal
Eleven kan gengive træk fra omverdenen ved tegning samt tegne ud fra givne betingelser
Eleverne kan undersøge markeringer af bygninger med brug af geometri, skitser og opmålinger og bruge disse til at diskutere, med hvilken sikkerhed fortiden kan beskrives

Se alle tilbud fra: