Aabenraa Kommune - åben skole

Grusgravens hemmeligheder

Kom med på en forunderlig rejse, og udforsk grusgravens hemmeligheder sammen med Bjarne eller Carsten.
Grusgraven i Tinglev og Røde Kro er fyldt med forskellige jordlag som dels bliver til forskellige produkter men også vidner om en helt unik histoire om fortiden.
Med et besøg i grusgraven får I et indblik i, hvad jordlagene fortæller, hvordan der udvindes forskellige typer råstoffer og hvad reetablering betyder.
Endelig er der mulighed for at gætte på, hvor meget en grabfuld sten vejer.

Indhold:

Rundvisning i Grusgraven i Tinglev eller Røde Kro varer ca. 60 min. Carsten eller Bjarne vil vise jer rundt og fortælle om de mere end 20 forskellige produkter, som produceres i grusgraven og hvad de forskellige jordlag i Grusgraven kan fortælle om fortiden herunder istiden og de forskellige stenater.

Har I ikke mulighed for at komme ud i grusgraven, komer Bjarne Overgaard også gerne på besøg.

I Grusgraven, får et indblik i, hvordan forarbejdningen foregår, fra opgravning af "jord", og til det endelige produkt er klar til salg. I vil se vaskemaskiner og sorteringsmaskiner in action.

Endelig vil Carsten eller Bjarne fortælle om det at uddanne sig til at køre de store maskiner. 

Grusgraven har bl.a. leveret grus til Jesperhus Blomsterpark, sand til motorvejen Kliplev-Sønderborg mv.

Hvor finder tilbuddet sted:

Grusgraven Tinglev , Oksevejen 12, 6360 Tinglev 

Grusgraven Røde Kro, Stenagervej 9, 6230 Rødekro​

Kontakt:

Tinglev Grusgrav: Karsten på mobil 31 21 97 52 eller

Anders på mobil 40 83 38 97

Røde Kro Grusgrav: Bjarne Overgaard, E-mail: bjarne@grus.dk , mobil: 20 60 82 02

Transportpulje
Folkeskoler i Aabenraa Kommune kan få transporten dækket til dette tilbud. Læs kriterierne, og hvordan du og skolen gør i den vedhæftede pdf "Støtte til transport". 

Elever i en grab

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
Gratis
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Geografi - Undersøgelse, Natur/teknologi - Undersøgelse, Uddannelse og job - Arbejdsliv
Fag:
Geografi, Natur/teknologi, Uddannelse og job
Læringsmål:
Eleven kan ud fra lokale forhold forklare problematikker knyttet til det geologiske kredsløb og råstofudvinding.

Eleven har viden om dannelse, fordeling og udvinding af råstoffer.