Næstved Kommune - Åben Skole

Guide til karrierelæring – uddannelse og job

Her har vi samlet dokumenter og guides til karrierelæring.

Karrierelæring er væsentligt i opfyldelse af målsætninger i faget uddannelse og job.I karrierelæringen styrker du elevernes læring og sætter de oplevelser og den viden, eleven får, ind i en sammenhæng. Dette foregår ud fra følgende læringstaksonomier:

At gå på opdagelse - At ordne - At fokusere - At forståVedhæftet finder du guiden til arbejdet med karrierelæring hos eleverne. Her er både øvelser til eleverne og opgaver, hvor de skal arbejde sammen 2 og 2. Vedhæftet er også dokumentet "Undersøg virksomheden", som er et let tilgængeligt og fint layoutet dokument til eleverne, som stiller spørgsmål til eleverne før, under og efter virksomhedsbesøget. Se også filmen omkring karrierelæring, som gennemgår de 4 trin i karrierelæringen: At gå på opdagelse - At ordne - At fokusere - At forstå: https://vimeo.com/183442754

Bemærk: Du kan blive bedt om at logge ind for at kunne se videoen.

Karrierelæring
Karrierelæring

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Arbejdskendskab - Job og karriere, Arbejdskendskab - Virksomhed og arbejdsmarked, Uddannelse og job - Arbejdsliv, Uddannelse og job - Fra uddannelse til job, Uddannelse og job - Personlige valg
Fag:
Arbejdskendskab, Uddannelse og job
Læringsmål:
Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder.

Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere.

Eleven kan vurdere vilkår og muligheder i erhverv og beskæftigelse.