LG Gymnastik

Gymnastik for alle

Formålet med forløbet er at udbrede kendskabet til LG Gymnastik og foreningens mange stilarter, som blandt andet både dækker over dans, spring og parkour m.fl. Et forløb giver dermed mulighed for, at både elever og lærere kan få erfaring med nogle af de basale færdigheder, som kræves inden for gymnastik, hvad enten det er gennem redskabs-, danse- eller grundmotoriske forløb. Som en del af forløbet vil der også være fokus på at give lærerne inspiration til øvelser, som de kan bruge i idrætsundervisningen.

Alle undervisningsforløb bygges op efter skolernes individuelle ønsker og læringsmål, der kan variere fra én undervisningsgang på 1 time til ét samlet undervisningsforløb, der strækker sig over flere dage og uger. Undervisningen kan indeholde alt fra grundmotorisk træning og gymnastisk leg til danse- og springforløb. Vi sørger for at matche de rette trænere med jeres ønsker.

For de ældre elever vil forløbet have fokus på at præsentere eleverne for kropsfærdigheder, kulturer samt idrætsspecifikke begreber inden for gymnastik, der er med til at klæde dem godt på til den idrætsfaglige eksamen.

Undervisning kan foregå lokalt på den enkelte skole eller i lokalområdes idrætshaller, bl.a. Kildeskovshallen.

LG Gymnastik - Vi bevæger mennesker!
©

LG Gymnastik

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Yderligere priser:
Prisen kan varierer, da det afhænger af forløbet, varigheden og placering.

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Idræt - Alsidig idrætsudøvelse, Idræt - Idrætskultur og relationer, Idræt - Krop, træning og trivsel
Fag:
Idræt
Læringsmål:
Udvikle kropslige, idrætslige, sociale og personlige kompetencer inden for gymnastikkens stilarter.
Give eleverne erfaring med og indsigt i idrættens generelle betydning for sundhed og udvikle en lyst til mere bevægelse.