Skole-Kirke-Tjenesten

Helgi Daner

– da danerne blev kristne.

Eleverne skal med projektet få indsigt i kristendommens indførelse i Danmark, til der 400 år senere var bygget kirker overalt i landet.

Eleverne skal med afsæt i Josefine Ottesens historiske roman "Helgi Daner" og gennem undervisningsoplæggene erfare, hvordan den skønlitterære genre kan skildre faktiske begivenheder og med fiktionens virkemidler kan forholde sig frit og meddigtende til historiske kilder.

Endvidere skal eleverne lære om og reflektere over udvalgte temaer og begreber, der afspejler historien og menneskene i tiden omkring kristendommens indførelse i Danmark. Hvorfor og hvordan kom kristendommen til Danmark, og hvilken betydning fik den for de mennesker, der boede her?

Helgi Daner

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8.
Kompetenceområde:
Dansk - Fortolkning, Dansk - Kommunikation, Dansk - Læsning, Dansk - Tale, Historie - Kronologi og sammenhæng, Kristendomskundskab - Kristendom, Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik
Fag:
Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Historie, Kristendomskundskab
Læringsmål:
Eleverne kan gengive handlingsforløbet i Helgi Daner og indgå i samtaler om forståelse af teksten.
Eleverne kan forklare, hvad en legende er.
Eleverne kan tilegne sig dele af Helgi Daner og indleve sig i alternative fortsættelser af fortællingen i dramatisk form.
Eleverne kan udtrykke sig kritisk om brugen af Holder Danske som en dansk helt, når det er usikkert, om han overhovedet har levet.
Eleverne kan forklare, hvad skæbnetro er.
Eleverne kan gøre rede for, hvordan såvel den nordiske som den kristne tro på forskellige måder påvirker personernes tanker og handlinger i fortællingen.
Eleverne kan gøre rede for overgangen fra nordisk religion til kristendom i en historisk fortælling.