Christiansborg Slot

Historiebevidsthed og historiebrug – på skattejagt i Danmarkshistorien

Med udgangspunkt i gobelinerne indledes en skattejagt på Danmarkshistorien – hvad skal med og hvorfor? Hvilke valg og fravalg foretages, og hvilke konsekvenser har det for den historiske fremstilling?

I dette undervisningsforløb arbejder eleverne aktivt med både historiebevidsthed og historiebrug i Bjørn Nørgaards gobeliner. Eleverne vil gennem gruppearbejde opleve historien som en menneskeskabt konstruktion og fortolkningsproces, der afhænger af, hvordan nutiden anskuer fortiden. Gennem metodiske overvejelser diskuterer eleverne, hvordan Danmarkshistorien fremstilles.

Forløbet gennemgår perioden fra reformationen frem til i dag og vil derfor også give eleverne kompetencer til at redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarkshistorien i et kronologisk perspektiv.

Download før- og eftermateriale

Download interview med Bjørn Nørgaard

Se film om Bjørn Nørgaard og Dronningens gobeliner på Filmcentralen

Dronningens gobeliner

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
900 kr.

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Ungdomsuddannelse:
HHX, STX
Fag:
Historie
Læringsmål:
Undervisningsforløbet giver eleverne kompetencer til at redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarkshistorien i et kronologisk perspektiv.

Undervisningsforløbet giver eleverne kompetencer til at skelne mellem forskellige typer af forklaringer på samfundsmæssige forandringer.

Undervisningsforløbet giver eleverne kompetencer til at reflektere over samspillet mellem fortid, nutid og fremtid samt over mennesket som historieskabt og historieskabende.

Undervisningsforløbet giver eleverne mulighed for at demonstrere viden om fagets identitet og metoder, herunder historiebrug og historieformidling.