Museum Vestfyn

Historiekufferten

Når genstandene i kufferten pakkes ud og historien skal fortælles, inddrages børnene. Med krop og bevægelse skal de være med til at fortælle historien.'
Med historiekufferten bliver eleverne introduceret til:
• at samle og at se genstande som kilde til viden
• kan en genstand fortælle flere historier?
• Kan det at samle historier være problematisk?
• Spørgsmål om, hvordan ting kan være med til at fortælle historier og hvilke ting og historier museet samler på, bliver undersøgt af eleverne gennem forløbet.

Børnene bliver præsenteret for følgende emner:

• At samle og passe på ting. 

• At ting har en historie.Eleverne må røre alle genstande i kufferten.

Historiekufferten bidrager til at øge den historiske bevidsthed blandt elever, og forløbet imødekommer læringsmålene kulturarv og traditioner. 

Historiekufferten kommer på besøg hos mellemtrinet
Historiekufferten Mellemtrin
Foto

Museum Vestfyn

©

Museum Vestfyn

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
45 min.
Pris:
550 kr.

Om tilbuddet

Målgruppe: Dagtilbud
Alderstrin:
4, 5, 6
Læreplanstemaer:
  • Alsidig personlig udvikling
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Kultur, æstetik og fællesskaber
Læringsmål:
Med historiekufferten bliver eleverne introduceret til:
• at samle og at se genstande som kilde til viden
• kan en genstand fortælle flere historier?
• Kan det at samle historier være problematisk?
• Spørgsmål om, hvordan ting kan være med til at fortælle historier og hvilke ting og historier museet samler på, bliver undersøgt af eleverne gennem forløbet.

Se alle tilbud fra: