Skoletjenesten Kolding

Historien om et rationeringskort

Den kolde krig i et Kolding-perspektiv

Hvad er et beredskabsrationeringskort? Det spørgsmål er udgangspunktet for dette forløb, hvor eleverne bliver klogere på den kolde krig i et Kolding-perspektiv. Med udgangspunkt i beredskabsrationeringskortene kigger vi på arkivalier, der kan fortælle os noget om hvordan man forholdt sig til den verdensorden og –situation, der opstod i kølvandet på Anden Verdenskrig.

Undervisningsforløbet er under udvikling. Har du og din klasse lyst til at være de første til at prøve forløbet af?

Forløbet forventes klart til skoleåret 2023/2024.

Rationeringskort
Rationeringskort fra den kolde krig
Foto

Eva Kristensen

©

Kolding Stadsarkiv

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3 timer
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Gratis for Kolding Kommunes skoler. For skoler fra andre kommuner er prisen 500 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng, Samfundsfag - Politik
Fag:
Historie, Samfundsfag
Læringsmål:
Eleven kan udvælge kilder til belysning af historiske problemstillinger.

Eleven har viden om kildekritisk søgning.

Eleven kan på baggrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger.

Eleven kan sammenfatte informationer fra flere tekster.

Eleven har viden om formidlingsformer.