Nordatlantisk Hus

Historier fra Nordatlanten

Der er intet som en god historie, og gode historier er der nok af i Nordatlanten. I dette forløb skal vi se nærmere på gamle og nye historier fra Island, Færøerne og Grønland gennem mundtlig fortælling, børnebøger og korte film. Eleverne skal også arbejde med at lave billeder til en kort fortælling fra et af de tre lande. Det bliver eventyrligt, spændene og måske også en lille smule uhyggeligt nogle gange.

Besøg Nordatlantisk Hus med din indskolingsklasse, og deltag i et spændende og medrivende forløb, hvor alle sanser skal i brug. Vi skal høre historier, røre ved pels fra vilde dyr, smage på tørfisk, og prøve kræfter med en lille billedfortælling og meget andet.

I undervisningsforløbet stifter eleverne bekendtskab med myte- og sagnvæsener fra Nordatlanten og moderne børnebøger fra Færøerne, Grønland og Island. Forløbet finder sted foran vores formidlingsreol, hvorfra der fremvises genstande, som man gerne må røre ved.

Forløbene inkluderer:

  • Et didaktiseret forberedelsesmateriale, som fremsendes efter booking.
  • Et fysisk forløb i Nordatlantisk Hus med fokus på læring om Island, Grønland og Færøerne gennem oplæg, oplevelser og sansning.
  • Mulighed for at arbejde videre med emnet i et projektorienteret forløb på skolen.
  • Et evalueringsmateriale, der indeholder et spørgeskema og en digital quiz, hvor eleverne kan genopfriske deres læring om Nordatlanten.

Projektet er finansieret af Augustinus Fonden og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Svanedronningen er et maleri af Edward Fuglø og forestiller en nordatlantisk Klodshans og en kæmpe sangsvane
Svanedronningen af Edward Fuglø er malet på væggen i Nordatlantisk Hus
©

Edward Fuglø

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3½ time
Pris:
0 kr. Gratis
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation, Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling, Dansk - Lytning, Drama - Dramaproduktion, Historie - Kronologi og sammenhæng, Kristendomskundskab - Ikke-kristne religioner..., Kristendomskundskab - Kristendom
Fag:
Billedkunst, Dansk, Drama, Historie, Kristendomskundskab, Nordisk sprog
Læringsmål:
Børnehaveklasse:
• Sproglig dialog (lytte, spørge, tale, skrive)
• Kreative udtryksformer (fantasi, kreativitet, finmotorik, sanser)
• Engagement og fællesskab (inddragelse, samarbejde, lytte til hinanden/give hinanden plads, møde et eksternt læringsmiljø)
• FN’s verdensmål (anvendelse af genbrugsmaterialer)

Dansk:
• Fortolkning (indsigt i myten som genre, refleksion over mytens temaer)
• Fremstilling (skriftlig og mundtlig fremstilling af eget mytevæsen)
• Historieforståelse og kendskab til det nordiske kulturfællesskab

Billedkunst:
• Billedanalyse (iagttage og reflektere over repræsentationer af mytiske væsener)
• Billedproduktion (bruge sin fantasi, skabe rumlige billeder af genbrugsmaterialer)

Kristendom:
• Mytiske fortællinger (myters sammenhæng med livsopfattelsen)
• Kristendommens historie (Grønlands missionhistorie, kristendommen på Færøerne)

Historie:
• Kontinuitet og forandring (reflektere over mytens funktion – før og nu)
• Forståelse for nordatlantisk kultur og historie
• Rigsfællesskabet (Grønland og Færøerne) (Forventes optaget som punkt på kanonlisten for historiefaget fra skoleåret 22/23)

Se alle tilbud fra: