Experimentarium

Hjerte/lunge-dissektion

I værkstedet Hjerte/lunge-dissektion lærer eleverne om hjertets og lungernes funktioner og deres indbyrdes samspil. Dertil får de erfaring med at dissekere organer. Værkstedet lægger vægt på sanse- og undersøgelsesbaseret undervisning, hvor eleverne inddrages i forhold til egen krop.

I den første del af værkstedet deles eleverne op i mindre grupper, der arbejder med hver deres hjerte/lunge-sæt. På den måde kommer samtlige elever til at arbejde med rigtige organer. En af Experimentariums formidlere (piloter) leder forløbet og varetager dissektionen. Piloten gennemgår organerne med et teoretisk afsæt, så eleverne får en god forståelse for kredsløbet. Efter frokostpausen samles klassen igen, og blodets bestanddele samt funktion gennemgås. Dernæst dykker piloten og eleverne ned i teori om nogle af de mest gængse blodsygdomme samt doping.

De unge skal dissekere i værkstedet
Hjerte/lunge-dissektion

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3 timer
Pris:
2600 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Erhvervsuddannelse:
Læreruddannelser
Ungdomsuddannelse:
HF, HTX, STX
Fag:
Biologi, Bioteknologi, Idræt
Læringsmål:
Genetik og molekylærbiologi: nedarvningsprincipper og mutation.
Fysiologi: et udvalgt organsystems opbygning og funktion.
Genetik og molekylærbiologi: Nedarvningsprincipper, mutation og immunsystemet.
Fysiologi på organismeniveau og biokemisk niveau: hormonel regulering, nervesystem, forplantning og immunsystem.
Koble cellebiologisk viden med adaptationer i forbindelse med fysisk aktivitet.
Opnå viden og kundskaber om centralt arbejdsfysiologisk og funktionelt anatomisk stof.