Vendsyssel Kunstmuseum

Hvad er et kunstmuseum?

Med dette undervisningstilbud får eleverne mulighed for selv at prøve kræfter med at skabe kunstudstillinger. Eleverne lærer om, hvad der foregår på et museum, udstillinger og arbejdsgangene. Eleverne får inspiration til arbejdslivet og skal selv arbejde med: kuratering af en udstilling, tematisk bearbejdelse af kunst og visuelle udtryk, analyse, fortolkning og formidling af kunst samt arkitektur.

Hvad er et museum? Hvorfor har vi dem, og hvordan arbejder de?

I dette forløb åbner vi døren til museets maskinrum. Bliv klogere på et museums funktioner og få et unikt indblik i arbejdet bag kulisserne.

Et kunstmuseum indeholder en samling af fx malerier, skulptur, grafik, bøger, tegninger m.v., som bruges til at lave udstillinger. Udstillinger handler om at vælge, ordne og sammensætte en fortælling ud fra et selvvalgt emne og udstillingen skal kunne give publikum en oplevelse.

På baggrund af en kort introduktion til museets forskellige funktioner, skal eleverne i dette forløb selv prøve kræfter med at lave en udstilling og dermed reflektere over, hvordan museer formidler kunst, viden, historie og fortællinger til publikum.

Ud fra et udvalg af værker fra museets samling sammensætter eleverne en udstilling. De benytter pap, papir, tegning mv. til at illustrere deres udstillingsmodel. Derudover skal de skrive en kort introtekst og udvælge en titel til deres udstilling. Eleverne arbejder gruppevis og fremlægger deres mini-udstillinger for hinanden.

Varighed: 2 timer inkl. pause

Forløbet afvikles på museet, i udstillinger og værkstedet.

Program:

  • Halv times introduktion til museets arbejde i udstillingerne: kunstformidleren tager eleverne med rundt og formilder om: Hvad er et kunstmuseum? Hvordan arbejder man på et museum? Hvordan laver man en udstilling?
  • 50 min. arbejde i værkstedet i grupper. Her arbejder eleverne i grupper med værker og udstillingsopbygning. Det er en god idé at have inddelt eleverne i grupper i forvejen.
  • 10 min. pause inkluderes i gruppearbejdet.
  • 30 min. til fremlæggelser, eleverne fremlægger deres arbejde for hinanden og giver feedback til hinanden. Eleverne får også feedback fra kunstformidleren.
Vendsyssel Kunstmuseum
Vendsyssel Kunstmuseum
Foto

Niels Fabæk

©

Vendsyssel Kunstmuseum

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
0 kr. Gratis
Yderligere priser:
I 2022 er tilbuddet gratis for skoler i Hjørring Kommune. Skoler uden for Hjørring Kommune betaler 350 kr. pr. time.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Arbejdskendskab - Job og karriere, Arbejdskendskab - Virksomhed og arbejdsmarked, Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedfremstilling, Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Dansk - Tale, Håndværk og design - Håndværk - materialer, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Arbejdskendskab, Billedkunst, Dansk, Håndværk og design, Historie
Læringsmål:
• At eleverne kan formidle egne projekter med visuelle udtryk.
At eleven kan analysere billeder fra forskellige tidsperioder, kulturer og medier.
At eleven kan eksperimentere med udtryksformer med vægt på tematisering.
At eleven kan anvende principper for inddelingen af historien til at få et historisk overblik.
At eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid.
At eleven får arbejdsmarkedskendskab og lærer om arbejdsopgaver indenfor kunst og kultur.