Vendsyssel Kunstmuseum

Hvad er et kunstmuseum?

Med dette undervisningstilbud får eleverne mulighed for selv at prøve kræfter med at skabe kunstudstillinger. Eleverne lærer om, hvad der foregår på et kunstmuseum, udstillinger og arbejdsgangene. Eleverne får inspiration til arbejdslivet og skal selv arbejde med: kuratering af en udstilling, tematisk bearbejdelse af kunst og visuelle udtryk, analyse, fortolkning og formidling af kunst.

Hvad er et kunstmuseum? Hvorfor har vi dem, og hvordan arbejder de?

I dette forløb åbner vi døren til kunstmuseets maskinrum. Bliv klogere på et kunstmuseums funktioner og få et unikt indblik i arbejdet bag kulisserne.

Et kunstmuseum indeholder en samling af fx malerier, skulptur, grafik, bøger, tegninger m.v., som bruges til at lave udstillinger. Udstillinger handler om at vælge, ordne og sammensætte en fortælling ud fra et selvvalgt emne og udstillingen skal kunne give publikum en oplevelse.

På baggrund af en kort introduktion til de forskellige funktioner og arbejdsopgaver på et kunstmuseum, skal eleverne i dette forløb selv prøve kræfter med at lave en kunstudstilling og dermed reflektere over, hvordan et kunstmuseum formidler kunst, viden, historie og fortællinger til publikum.

Ud fra et udvalg af værker fra Vendsyssel Kunstmuseums samling sammensætter eleverne en udstilling. De benytter pap, papir, tegning mv. til at illustrere deres udstillingsmodel. Derudover skal de skrive en kort introtekst og udvælge en titel til deres udstilling. Eleverne arbejder gruppevis og fremlægger deres mini-udstillinger for hinanden.

Varighed: 2 timer inkl. pause

Forløbet afvikles på museet, i udstillinger og værkstedet.

Program:

 • Halv times introduktion til kunstmuseets arbejde i udstillingerne: Kunstformidleren tager eleverne med rundt og formilder om: Hvad er et kunstmuseum? Hvordan arbejder man på et kunstmuseum? Hvordan laver man en udstilling?
 • 50 min. arbejde i værkstedet i grupper. Her arbejder eleverne i grupper med værker og udstillingsopbygning. Det er en god idé at have inddelt eleverne i grupper i forvejen.
 • 10 min. pause inkluderes i gruppearbejdet.
 • 30 min. til fremlæggelser, eleverne fremlægger deres arbejde for hinanden og giver feedback til hinanden. Eleverne får også feedback fra kunstformidleren.

Forberedelse:

Det er en god idé at have en dialog om kunstmuseet på forhånd. Spørgsmål I kunne tale om på klassen, inden besøget kunne være:

 • Hvad er et kunstmuseum?
 • Hvad kendetegner et kunstmuseum - i forhold til et kulturhistorisk- og et naturhistorisk museum?
 • Hvornår har I sidst besøgt et kunstmuseum?
 • Hvad gjorde særligt indtryk?
 • Hvad kan kunst være for noget?
 • Hvorfor er det vigtigt at udstille kunsten?
 • Har I lagt mærke til et tema i en udstilling, som I syntes var spændende?
 • Hvilke jobfunktioner tror I, der skal til for at drive et kunstmuseum?
Vendsyssel Kunstmuseum
Vendsyssel Kunstmuseum
Foto

Niels Fabæk

©

Vendsyssel Kunstmuseum

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
0 kr.
Yderligere priser:
I 2023 er tilbuddet gratis for kommunale skoler i Hjørring Kommune. Øvrige skoler betaler 350 kr. pr. time.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Arbejdskendskab - Job og karriere, Arbejdskendskab - Virksomhed og arbejdsmarked, Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedfremstilling, Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Dansk - Tale, Håndværk og design - Håndværk - materialer, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Arbejdskendskab, Billedkunst, Dansk, Håndværk og design, Historie
Læringsmål:
• At eleverne kan formidle egne projekter med visuelle udtryk.
At eleven kan analysere billeder fra forskellige tidsperioder, kulturer og medier.
At eleven kan eksperimentere med udtryksformer med vægt på tematisering.
At eleven kan anvende principper for inddelingen af historien til at få et historisk overblik.
At eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid.
At eleven får arbejdsmarkedskendskab og lærer om arbejdsopgaver indenfor kunst og kultur.