Museum Vestfyn

Hvad er et museum

Forløbet ”Hvad er et museum” præsenterer problemstillinger, som vedrører det at samle på genstande, der fortæller vores fælles historie.

Forløbet lægger op til en introduktion med efterfølgende gruppearbejde og fremlæggelse for holdet.

Forløbet skal gøre eleverne opmærksomme på:
• Forskellige typer af kilder til historien og de enkelte kilders mulighed for at rumme viden.
• Dilemmaer omkring det at indsamle genstande på et museum. 
• Hvordan man kan bruge historien i nutiden.

Piger
Hvad er et museum
Foto

Museum Vestfyn

©

Museum Vestfyn

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
1200 kr.

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Historie - Kildearbejde
Fag:
Arbejdskendskab, Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Historie
Læringsmål:
Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden.
Eleven kan læse enkle historiske kilder og udtrykke sig sprogligt enkelt om deres indhold.
Eleven kan læse historiske kilder og udtrykke sig mundtlig om deres indhold og formål.

Se alle tilbud fra: